Sydvästra Finlands skattebyrå, Björneborg kontor

Post- och besöksadress: Itäpuisto 7 , 28100 Björneborg
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6107

  • öppet mån–fre kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre  kl. 9–12

Beställ en betjäningstid