ÖstraFinlands skattebyrå, Joensuu kontor

 

Postadress: PB 85, 80101 Joensuu
Besöksadress: Torikatu 36 A, Joensuu
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6106

  • öppet mån–fre kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–12
  • Kontoret har en postlåda dit dokument kan lämnas kl. 8–16.15

Beställ en betjäningstid