Joensuu kontor

Postadress: PB 85, 80101 Joensuu
Besöksadress: Metla-huset, Yliopistokatu 6B, 2. vån, Joensuu
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6106

  • öppet mån–fre kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–12
  • I byggnadens entréhall finns en postlåda där man kan lämna dokument kl. 8–16.15.

Beställ en betjäningstid