Östra Finlands skattebyrå, Kajana kontor

Postadress: PB 195, 87101 Kajana
Besöksadress: Lönnrotinkatu 2 C, Kajana
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6105

  • öppet mån–ons kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–ons kl. 9–12
  • Skattebyrån har postlådan i vilken handlingar kan lämnas
    på vardagar kl. 7.45–16.15.

Beställ en betjäningstid