Kajana kontor

Postadress: PB 195, 87101 Kajana
Besöksadress: Lönnrotinkatu 2 C, Kajana
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6105

  • öppet mån–ons kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–ons kl. 9–12
  • Skattebyrån har postlådan i vilken handlingar kan lämnas
    på vardagar kl. 7.45–16.15.

Beställ en betjäningstid

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.