Idensalmi kontor

Postadress: PB 102, 74101 Iidensalmi
Besöksadress: Luuniemenkatu 3, Iidensalmi
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6106

  • öppet tis–ons kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. tis–ons kl. 9–12
  • vid andra tider kan handlingarna lämnas i skattebyråns postlåda

Beställ en betjäningstid

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.