Östra Finlands skattebyrå, Idensalmi kontor

 

Postadress: PB 102, 74101 Iidensalmi
Besöksadress: Luuniemenkatu 3, Iidensalmi
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6106

  • öppet mån–ons kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–ons kl. 9–12
  • vid andra tider kan handlingarna lämnas i skattebyråns postlåda

Beställ en betjäningstid