Torneå kontor

Besöksadress: Suensaarenkatu 2, 95400 Tornio
Postadress: Meripuistokatu 16, 94100 Kemi
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6105

  • öppet tisdagar kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–30.6. och 1.8.–31.8. tisdagar kl. 9–12, juli stängt
  • Kontoret har ingen postlåda i vilken handlingar kan lämnas utanför öppettiderna.

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.