Pello kontor

Post- och besöksadress: Kauppatie 36, 95700 Pello
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6105

Obs! Fr.o.m 4.9.2018 betjänar kontoret i Pello enbart med tidsbokning tisdagar kl. 9–12. Du kan boka en för dig lämplig tid på nätet eller via telefonväxeln, tfn 029 512 001. Genom att boka tid kan du sköta dina ärenden utan att köa.

  • öppet tisdagar kl. 9–12
  • sommaröppettider 1.6.–30.6. och 1.8.–31.8. tisdagar kl. 9–12, juli stängt
  • Kontoret har ingen postlåda i vilken handlingar kan lämnas utanför öppettiderna.

Beställ en betjäningstid

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.