Norra Finlands skattebyrå, Kemi kontor

Post- och besöksadress: Meripuistokatu 16, 94100 Kemi
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 0295126105

  • öppet mån–fre kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–12
  • Utanför öppettiderna kan handlingar lämnas i skattebyråns postlåda.

Beställ en betjäningstid