Centrala Finlands skattebyrå, Tavastehus kontor

Postadress: PB 112, 13101 Tavastehus
Besöksadress: Lukiokatu 26, Tavastehus
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6104

  • öppet mån–ons kl 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–ons kl. 9–12
  • Utanför öppettiderna kan handlingar lämnas i kontorets postlåda.

Beställ en betjäningstid