Mänttä-Vilppula kontor

Postadress: PB 61, 35801 Mänttä
Besöksadress: Hallituskatu 23, Mänttä
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6104

  • öppet i augusti tisdagar och torsdagar kl. 9–12, på tisdagar även utan tidsbeställning.
  • öppet tisdagar och torsdagar kl. 9–15

Beställ en betjäningstid

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.