Rättelser som gäller regional befrielse från socialskyddsavgift

Anvisningar för årsanmälan 5233r

Anvisning för ifyllningen

Allmänt

Lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003–2011 samt lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005–2011 var i kraft t.o.m. 31.12.2011. Avgiftsbefrielse beviljas inte längre för år 2012.

Rättelser som hänför sig till tidigare år får begäras endast på pappersblankett och inom den utsatta tid som avses i 50 § i lagen om förskottsuppbörd.

Arbetsgivaren ska uppge beloppet av befrielse från socialskyddsavgift skilt för varje belä-genhetskommun.

Anteckna på blanketten endast de lönebetalningsuppgifter som omfattas av avgiftsbefrielsen.

Kommun där fastigheten är belägen

Lagen om befrielse från arbetsgivarens socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003–2011. Arbetsgivaren anger kommunnumret på den kommun där arbetsgivaren har ett sådant fast driftställe som avses i 13 a § i inkomstskattelagen.

Trots de kommunsammanslagningar som ägt rum år 2009 beviljas betalningsfriheten, om andra förutsättningar finns, de arbetsgivare som har fast driftställe i Nådendals stad* inom den nedlagda Velkua kommuns område och i Väståbolands** stad inom de nedlagda Houtskärs, Iniö, Korpo och Nagu kommuners områden. Beviljandet förutsätter dock att arbetsgivaren har lämnat in lagstadgad anmälan om inledande av försöket och använt sig av betalningsbefrielse före utgången av år 2008.

148 = Enare
047 = Enontekis
101 = Houtskär **
146 = Ilomants
150 = Iniö **
176 = Juuka
072 = Karlö
320 = Kemijärvi
261 = Kittilä
273 = Kolari
279 = Korpo **
422 = Lieksa
498 = Muonio
533 = Nagu **
541 = Nurmes
583 = Pelkosenniemi
614 = Posio
687 = Rautavaara
732 = Salla
742 = Savukoski
758 = Sodankylä
854 = Pello
890 = Utsjoki
911 = Valtimo
920 = Velkua *
976 = Övertorneå

Lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005–2011. Arbetsgivaren anger kommunnumret på den kommun där arbetsgivaren har ett sådant fast driftställe som avses i 13 a § i inkomstskattelagen. Anmälan lämnas skilt för varje belägenhetskommun.

105 = Hyrynsalmi
205 = Kajana
290 = Kuhmo
578 = Paltamo
620 = Puolanka
697 = Ristijärvi
765 = Sotkamo
777 = Suomussalmi
785 = Vaala
940 = Vuolijoki