Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Gåvoskattedeklaration (3602r, 3603r)

Med denna blankett deklarerar gåvomottagaren en gåva som hen tagit emot, eller ett köp av gåvokaraktär. Gåvoskattedeklarationen ska lämnas till Skatteförvaltningen inom tre månader från den dag då gåvan getts.

Lämna gåvoskattedeklarationen i MinSkatt

Om du lämnar gåvoskattedeklarationen på en pappersblankett, skicka blanketten till adressen:
Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Använd pappersblankett till exempel när

  • du har fått en gåva och du inte har nätbankskoder
  • gåvotagaren är ditt barn som inte har nätbankskoder
  • du deklarerar gåvan på gåvotagarens vägnar som fullmaktshavare.

Med gåvoskattedeklarationen deklareras bara en gåvogivare per gåvotagare. Bifoga enbart sådana dokument till gåvoskattedeklarationen som nämns separat i deklarationsanvisningen. Använd tilläggsbladet till specifikationen av tillgångarna om uppgifterna om gåvorna inte ryms på gåvoskattedeklarationen.

Fyll i gåvoskattedeklarationen noggrant. Om gåvoskattedeklarationen innehåller brister eller fel eller om du lämnar den för sent kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.

Sidan har senast uppdaterats 2.12.2021