Gåvoskattedeklaration (3602r, 3603r)

Med denna blankett deklarerar en gåvomottagare en gåva som hen tagit emot, eller ett köp av gåvokaraktär. Gåvoskattedeklarationen ska lämnas in till Skatteförvaltningen inom tre månader från den dag då gåvan getts.

Om du lämnar in gåvoskattedeklarationen på en pappersblankett, skicka blanketten till följande adress:
Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Använd pappersblankett till exempel när

  • du har fått en gåva och du inte har nätbankskoder
  • gåvomottagaren är ditt barn som inte har nätbankskoder
  • du deklarerar gåvan för någon annans räkning som fullmaktsinnehavare.

Med gåvoskattedeklarationen deklareras bara en gåvogivare respektive gåvomottagare. Bifoga enbart sådana dokument till gåvoskattedeklarationen som nämns separat i deklarationsanvisningen. Använd tilläggsbladet om uppgifterna om gåvan inte ryms på blanketten Gåvoskattedeklaration.