Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begäran om uppgifter ur en annan skattskyldigs handlingar (3284r)

Du kan lämna en begäran om uppgifter ur en annan skattskyldiges beskattningsuppgifter i Skatteförvaltningens e-tjänst

Om du inte kan lämna en begäran om uppgifter i e-tjänsten kan du begära uppgifterna på en blankett.

Skattskyldigas handlingar är sekretessbelagda. Kontrollera alltid innan du fyller i blanketten att du har rätt att ta del av de begärda uppgifterna. Du kan begära uppgifter om en annan skattskyldigs beskattning, om de påverkar ditt eget skatteärende.

Dessutom kan du begära beskattningsuppgifter som behövs för boutredning eller förrättande av avvittring eller arvsskifte. Dessa uppgifter kan begäras av

  • efterlevande make
  • make
  • en av tingsrätten förordnad boutredare
  • skiftesman
  • delägare i boet
  • boförvaltare i konkursbo.

I detta fall begärs uppgifterna på grundval av 13 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter. Du ska utreda på vilka grunder du har rätt att ta del av de begärda uppgifterna.

Se mer information om hur man gör en begäran om handlingar i anvisningen för ifyllnad av blanketten samt i anvisningen för utlämnande av beskattningsuppgifter.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021