Ansökan om skatteåterbäring för fartygstrafik, flytande bränslen (1440r)

Med blanketten ansöker fartygstrafikidkare om skatteåterbäring för flytande bränslen.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT
 

 

Nyckelord: