Ansökan om skatteåterbäring för bränsle som använts i luftfartyg (1445r)

Med blanketten ansöker användare av luftfartyg skatteåterbäring för bränsle som använts i luftfartyg.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT
 

 

Nyckelord: