Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter (3311r)

Med blanketten ansöks om återbäring av punktskatt på energiprodukter.

Ansökningsblanketten används av samtliga fysiska personer, beskattningssammanslutningar, näringsidkare, öppna bolag och kommanditbolag samt av samfund.

Använd e-tjänster

  • Du kan lämna ansökan i MinSkatt från slutet av 2019.

  • Du kan också lämna ansökan som en fil via e-tjänsten Ilmoitin.fi. Du får filen från ekonomiförvaltningsprogrammet om programmet har denna funktion. Läs mer om den elektroniska skattedeklarationen.

Om du deklarerar på pappersblanketten kan blanketten lämnas till vilken skattebyrå eller företagsskattebyrå som helst. Blanketten kan också sändas per post, adressen hittar du uppe i hörnet på blanketten.