Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter (3311r)

Med blanketten ansöks om återbäring av punktskatt på energiprodukter.

Ansökningsblanketten används av samtliga fysiska personer, beskattningssammanslutningar, näringsidkare, öppna bolag och kommanditbolag samt av samfund.

Använd e-tjänster

Pappersblanketten kan lämnas in till vilken skattebyrå eller företagsskattebyrå som helst. Blanketten kan också skickas med posten. 

Nyckelord: