Ansökan om återbäring av överlåtelseskatt (6017r)

Med denna blankett kan du ansöka om återbäring av betald överlåtelseskatt. Varje sökande ska lämna in en separat ansökan. 

Ansöka om återbäring i MinSkatt

Så här ansöker du om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt

Så här ansöker bolag om återbäring av överlåtelseskatt eller befrielse från överlåtelseskatt i MinSkatt

Returnera blanketten till adressen som har angetts på blanketten.

Blanketten kan också lämnas till vilket som helst kontor inom Skatteförvaltningen.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2019