70A Yrkande om undanröjande av dubbelskattning hos näringssammanslutningar, rörelseidkare och yrkesutövare (3092r)

Blankett 70A (Yrkande om undanröjande av dubbelskattning hos näringssammanslutningar, rörelseidkare och yrkesutövare) är inte i bruk fr.o.m. skatteåret 2018.

Näringssammanslutningar, rörelseidkare och yrkesutövareyrkar kan yrka på avräkning i beskattningen i Finland av skatter som har betalts till utlandet i MinSkatt eller med blanketten 70 Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning (3091r).