36 Utredning angående fastighetssammanslutningar och sammanslutningar som idkar jord- eller skogsbruk (3044r)

Denna blankett används av en fastighetssammanslutning och sammanslutning som bedriver jordbruk eller skogsbruk. Med blanketten anmäls förändringarna i sammanslutnngens uppgifter, till exempel förändringar i ägarförhållanden.

Blanketten kan lämnas in till vilken skattebyrå som helst. Blanketten kan också postas.

Använd e-tjänster

Logga in med din Katso-kod.