Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

36A Delägare i en jordbrukssammanslutning (3048r)

Blankett 36A är ett tilläggsblad till skattedeklaration 2Y för jordbrukssammanslutningar. Använd blankett 36A om du deklarerar uppgifter om flera än tre delägare. Du kan lämna uppgifterna också på nätet på skattedeklaration 2Y.

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.

Ändringar på blanketterna 
Blankett 36 (Sammanslutningsutredning) är inte i bruk längre. De motsvarande uppgifterna lämnas med skattedeklaration 2Y för jordbrukssammanslutningar och vid behov med tilläggsblad 36A.