Dokumentaatio

Tälle sivulle on koottu viimeisimmät versiot teknisistä ohjeista ohjelmistokehittäjille. Ohjeita päivitetään hankkeen edetessä.

Ohjeet

Sovelluskehittäjän yleisohjeistus (pdf) versio 1.4

Sovelluskehittäjän yleisohjeistus kuvaa positiivisen luottotietorekisterin teknisen rajapinnan toteutukseen liittyvät linjaukset järjestelmäintegraation toteuttajan näkökulmasta.

Rajapintakuvaukset

Luoton tietojen ilmoittaminen – rajapintakuvaus (pdf) versio 1.8

Luoton tietojen tarkistaminen – rajapintakuvaus (pdf) versio 1.4

Luottotietorekisteriotteen kysely – rajapintakuvaus (pdf) versio 1.5

Rajapintakuvauksissa kuvataan ilmoitettava tietosisältö sekä rajapintaan lähetettävän sanoman ja rajapinnasta palautuvan vastaussanoman rakenne.

Rajapinnan käsittelysäännöt ja virhekoodisto (xls) versio 1.4

Sanomaesimerkit

Sanomaesimerkkien sisältö (pdf) versio 1.3

Sanomaesimerkit (zip) versio 1.3

Sanomaesimerkeissä annetaan esimerkit eri rajapintoihin lähetettävistä sanomista.

Skeemakuvaukset

Skeemakuvaukset (zip) päivitetty 31.1.2024

Eri rajapintojen skeemakuvauksissa kuvataan sanomien muoto ja sisältö sekä yksinkertaisimmat pakollisuussäännöt. Skeemakuvaukset eivät sisällä tietokenttien ehdollisia pakollisuussääntöjä tai monimutkaisempia validointeja, jotka liittyvät järjestelmän tietosisältöön. Nämä esitetään tarkemmin rajapintakuvauksissa.

Muu dokumentaatio

Tulotietojen laskenta (xls) versio 1.1

Dokumentissa kuvataan, miten luottotietorekisteriotteessa näytettävät henkilön tulotiedot lasketaan tulorekisteriin ilmoitetuista palkka- ja etuustiedoista.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.1.2024