Vanliga frågor

Lagstiftningsarbetet pågår fortfarande

Lagstiftningen som gäller registret behandlas i riksdagen. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2022.

På denna sida har vi samlat aktuella frågor om det positiva kreditupplysningsregistret. Vi uppdaterar sidan regelbundet.

Hittade du inget svar på din fråga? Skicka frågan per e-post till luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Allmänt

Varför inrättas kreditupplysningsregistret?

Finlands regering vill förebygga överskuldsättning i hushållen. Därför har det inlett ett projekt för att inrätta ett positivt kreditupplysningsregister. När det finns uppdaterade uppgifter om beloppet på en persons krediter och tillgängliga inkomster i registret, kan kreditgivaren bättre än för närvarande bedöma sökandens betalningsförmåga. Detta gör det lättare att minska överskuldsättningen.

Ersätter anmälan till kreditupplysningsregistret den nuvarande årsanmälan om lån och räntor till Skatteförvaltningen?

Nej. Enligt lagförslaget har Skatteförvaltningen inte rätt att få uppgifter ur kreditupplysningsregistret.

Sparas anmärkningar om betalningsstörning i kreditupplysningsregistret?

Nej.

Får hyresvärdarna ansöka om uppgifter om en hyresgäst ur kreditupplysningsregistret då ett hyresavtal ingås?

Enligt lagförslaget skulle hyresvärdar inte få rätt att få uppgifter.

Dataskydd: vanliga frågor

Hur skyddas personuppgifterna i kreditupplysningsregistret?

I kreditupplysningsregistret iakttas så kallad höjd dataskyddsnivå. Detta innebär att uppgifterna förvaras och behandlas i en mycket skyddad miljö.

Vad innebär den höjda informationssäkerhetsnivån i kreditupplysningsregistret?

I kreditupplysningsregistret följs VAHTI-anvisningarna om datasäkerhet, vilka är i allmän användning i statsförvaltningen. Höjd dataskyddsnivå innebär tekniska och administrativa åtgärder, som styr verksamheten.

Får användarna av kreditupplysningar alla uppgifter som de vill ha ur kreditupplysningsregistret?

Användningen av uppgifter i kreditupplysningsregistret har avgränsats strikt. Varje användare får enbart de uppgifter som den är berättigad till enligt lagstiftningen.

Om jag känner till min grannes personbeteckning, kan jag se hens uppgifter ur kreditupplysningsregistret?

Nej. I kreditupplysningsregistrets e-tjänst är det möjligt att granska enbart egna uppgifter.