Observationsblankett för intressentgrupper

Med denna blankett kan du anmäla dina testobservationer till inkomstregistret. Observationsblanketten är avsedd att användas av sådana organisationer som deltar i intressentgruppstestningen för inkomstregistret och testar det tekniska gränssnittet, laddningstjänsten och e-tjänsten.

De uppgifter som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska. Du får en bekräftelse på att sändningen av blanketten lyckats.

Anvisningar för ifyllande av observationsblankett (pdf)

Om du stöter på en allvarlig störning under testningen av inkomstregistret, välj alternativet "ja". Inkomstregistrets testningsorganisation bedömer störningens svårighetsgrad. I allvarliga störningar avbryts testningen av inkomstregistret. Störningens omfattning och tidtabellen för dess reparation meddelas av inkomstregistret för de organisationer som deltar i testningen.

Störning som hindrar användning av systemet

Testaren är
Testobjekt
Felklass
Kanal