Observationsblankett för intressentgrupper

Anmäl en testobservation

Med denna blankett kan du anmäla dina testobservationer till inkomstregistret. Observationsblanketten är avsedd att användas av sådana organisationer som deltar i intressentgruppstestningen för inkomstregistret och testar det tekniska gränssnittet, laddningstjänsten och e-tjänsten.

De uppgifter som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska. Du får en bekräftelse på att sändningen av blanketten lyckats.

Anvisningar för ifyllande av observationsblankett (pdf)

Om du stöter på en allvarlig störning under testningen av inkomstregistret, välj alternativet "ja". Inkomstregistrets testningsorganisation bedömer störningens svårighetsgrad. I allvarliga störningar avbryts testningen av inkomstregistret. Störningens omfattning och tidtabellen för dess reparation meddelas av inkomstregistret för de organisationer som deltar i testningen.

Störning som hindrar användning av systemet

Testaren är
Testobjekt
Felklass
Kanal

Din åsikt är viktig för oss

När vi har behandlat ditt ärende får du ett svar per e-post. I samband med att du får svaret kan du ge respons på tjänsten. Responsen samlas in via sidan HappySignals.