Kontaktblankett för testning

Med denna blankett kan du anmäla tilläggsuppgifter om testning och ändringar till inkomstregistret eller lämna in testmaterial och -koder.

En förutsättning för intressentgruppstestning av inkomstregistret är att användarvillkoren för testmiljön godkänns. Villkoren godkänns i slutet av blanketten.

Med kontaktblanketten kan du inte anmäla testningsobservationer, utan observationerna anmäls med observationsblanketten för intressentgruppstestning.

Ifyllningsanvisning kontaktblankett för testning (pdf)

Uppgifter om testarorganisationen:

Godkännande av användarvillkoren