Inkomstregistrets datasäkerhetscertifikat

Informationssäkerheten inom Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet har beviljats ett internationellt informationssäkerhetscertifikat enligt standarden ISO/IEC 27001.

Inkomstregistret innehåller omfattande inkomst- och personuppgifter. Med ett certifierat system för hantering av informationssäkerhet säkerställer vi konfidentialitet, integritet och tillgänglighet hos uppgifterna i inkomstregistret.

Vi ser exempelvis till att uppgifterna inte förkommer eller hamnar i fel händer. ISO/IEC 27001-standarden beaktar informationssäkerheten på ett omfattande sätt ur olika perspektiv. Totalt innehåller standarden 14 delområden inom säkerhetshantering, till exempel informationsskydd, åtkomsthantering och att reagera på säkerhetshot.

Certifikatet är ett bevis på att informationssäkerheten har beaktats i alla arbetsskeden i hela inkomstregistrets organisation.

Certifieringen ska revideras vart tredje år. Mellan revisionerna ska efterlevnaden av informationssäkerhetspraxis följas upp internt.

Det nuvarande certifikatet gäller till 22.8.2025. Certifikatet utfärdades till inkomstregistret för första gången 22.8.2019.

Datasäkerhet: vanliga frågor

Närmare information om ISO/IEC 27001-certifieringen finns (på finska) på Kiwa Inspectas webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 6.9.2022