Kom med till kundråden för löneuppgifter

18.3.2022

Inkomstregistret söker frivilliga medlemmar till rådets följande mandatperiod. Även gamla medlemmar kan ansöka om att delta på nytt.

Anmäl dig med senast 15.4.2022 (på finska).

Rådets mandat varar i två år och under denna tid ordnas för råden minst två virtuella evenemang. Till rådens medlemmar är det också möjligt att sända enkäter och på riktat sätt be om kommentarer till stöd för utvecklingen.

Därtill sänds en egen enkät om kundtillfredsställelsen till råden årligen.

Kundråden för löneuppgifter inledde sitt första mandat i november 2019. Vi tackar hjärtligt alla som deltagit i kundrådens verksamhet för den gångna mandatperioden.

I kundråden kan du delta i utvecklingen av inkomstregistret

Vad gäller löner finns det tre kundråd: kundrådet för programvaruföretag, kundrådet för bokföringsbyråer och tjänsteproducenter och kundrådet för övriga anmälare.

Högst 30 programvaruhus väljs med i rådet för programvaruhusen. I rådet avsedd för bokföringsbyråerna väljs högst 100 bokföringsbyråer med. I rådet som är riktad till övriga uppgiftslämnare väljs högst 100 deltagare med.

Rådets medlemmar väljs så att man får ett maximalt representativt urval av informationsanmälaren. I valen har man beaktat till exempel organisationsform, hemort, anmälningskanaler och andra anmälningsbehov.

Kundråden inleder sin verksamhet i maj 2022. Tillställningarna ordnas enbart på finska. 

Bekanta dig också:

Utveckling av inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 18.3.2022