Håll Suomi.fi-fullmakterna för uträttande av ärenden i inkomstregistret uppdaterade – fullmakter kan gå ut i år

20.11.2023

Det är möjligt att Suomi.fi-fullmakterna för uträttande av ärenden i inkomstregistret går ut i år, om du ursprungligen gett eller fått en fullmakt för fem år. Suomi.fi-fullmakterna togs i bruk i inkomstregistret på hösten 2018.

Du kan uträtta ärenden för ett företag eller en organisation, om du har en lämplig organroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Om du inte ser det företag eller den organisation som du letar efter i e-tjänsten, kontrollera med den som givit fullmakten att du fått rätt fullmakt och att fullmakten gäller. Om fullmakten gått ut, ska den ges på nytt.

I tjänsten Fullmakter på Suomi.fi kan du också själv kontrollera vilka fullmakter du har beviljats. Du identifierar dig i tjänsten och väljer "Personliga fullmakter" och sedan "Erhållna fullmakter". Du ser fullmakter som redan gått ut i arkivet.

Kontrollera giltighetstiden för fullmakter från Fullmakter-tjänsten i Suomi.fi

Fullmakterna administreras i Suomi.fi

Ge fullmakter för att uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst i Fullmakter-tjänsten i Suomi.fi. Där kan du också göra ändringar i fullmakterna eller göra en begäran om en fullmakt för dig själv.

Fullmakter-tjänsten föreslår automatiskt en giltighetstid på fem år för en fullmakt. Om du så önskar kan du ändra giltighetstiden när du ger en fullmakt.

Du kan inte ändra utgångsdagen för en fullmakt som redan gäller. Om du vill fortsätta giltighetstiden för en fullmakt, ge fullmakten på nytt.

Inget separat meddelande ges om att en fullmakt gått ut, utan du ska själv följa att en fullmakt är giltig. Kom också ihåg att ta bort onödiga fullmakter genom att makulera dem.

Läs mer om samma tema:

Så här ger du Suomi.fi-fullmakt att uträtta inkomstregisterärenden

Att annullera fullmakter som organisation (Suomi.fi)

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023