Uppgifter som införs i inkomstregistret

Lagstiftningsgrund: Lagen om inkomstdatasystemet (53/2018), 16 § 1 punkten

Giltighet: 1.1.2024 – tills vidare 

I inkomstregistret införs obligatoriska uppgifter som arbetsgivare och andra prestationsbetalare lämnat och frivilliga uppgifter som kompletterar dessa.

I följande dokument redogörs för innehållet i detalj i de uppgifter som ska anmälas:

Informationsinnehåll som ska sparas i inkomstregistret:

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024