Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
17.11.2022 Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (1120/2021) och Skatteförvaltningens beslut om ändring av 4 § i beslutet om förfarande vid betalningsarrangemang (76/2022).
26.1.2022 Skatteförvaltningens beslut om ändring av 4 § i beslutet om förfarande vid betalningsarrangemang
15.12.2021 Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang Skatteförvaltningen har 26.1.2022 fogat till 4 § i beslutet (1120/2021) ett nytt 2 mom.
18.6.2021 Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
31.5.2021 Skatteförvaltningens beslut om ändring av 1 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
7.1.2021 Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang 1 § i detta beslut ändras genom beslut (VH/2693/00.01.00/2021) av den 31 maj 2021. I enlighet med beslutet av den 18 maj 2021 (VH/2566/00.01.00/2021) har det temporärt ändrats i detta beslut 2 § 1 och 2 mom. samt 7 § 1 mom. och ett nytt 2 moment har fogats till 6 §.
16.10.2019 Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang Skatteförvaltningen har 17.4.2020 temporärt ersatt 2 § 1 och 2 mom. samt 7 § 1 mom. i beslutet (1017/2019). Skatteförvaltningen har 24.6.2020 temporärt fogat till 6 § i beslutet (1017/2019) ett nytt 2 mom.

Ersätter anvisningen:
Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av 6 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

26.4.2018 Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
14.12.2016 Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang