Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Har getts
30.12.2008
Diarienummer
1930/31/2008
Giltighet
Tills vidare

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 3 mom. 2 och 4 punkten i lagen den 20 december 1996
om förskottsuppbörd (1118/96) bestämt:

Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (pdf)