Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2010 års fastighetsbeskattning

Har getts
31.8.2010
Diarienummer
799/35/2010
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 31 augusti 2010


Skattestyrelsen har med stöd av 22 § 2 mom. lagen den 20 juli 1992 om fastighetsskatt (654/92), sådant det lyder i lag 912/2001, bestämt:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2010 slutförs den 13 september 2010.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 10 september 2010.

Helsingfors den 31 augusti 2010.

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör  Tomi PeltomäkiSidan har senast uppdaterats 2.9.2010