Innehåll, giltighet och verifiering tillförlitlighet av dividendtagarens självdeklaration

Har getts
1.10.2020
Diarienummer
VH/669/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt. Anvisningen på finska: Osingonsaajan itse antaman ilmoituksen sisältö, voimassaolo ja luotettavuuden todentaminen.