Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
1.1.2021 Mervärdesbeskattning av allmännyttiga samfund Ersätter anvisning Mervärdesbeskattning av allmännyttiga samfund (VH/1938/00.01.00/2019, 4.2.2020), HFD:s beslut 8.9.2011 HFD:2011:75 om momsbeskattning av en förening som bedriver intressebevakning (A26/00 00 00/2011, 11.11.2011)
4.2.2020 Mervärdesbeskattning av allmännyttiga samfund

Ersätter anvisningen:
HFD:s beslut 8.9.2011 HFD:2011:75 om momsbeskattning av en förening som bedriver intressebevakning