Överlåtelsebeskattning vid ändringar av företagsformen och företagsomstruktureringar

Har getts
28.1.2021
Diarienummer
VH/8474/00.01.00/2020
Giltighet
28.1.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/3695/00.01.00/2019

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Yritysmuodonmuutosten ja yritysjärjestelyjen varainsiirtoverotus