Överlåtelseskatt vid överlåtelse av värdepapper

Har getts
10.6.2020
Diarienummer
VH/2666/00.01.00/2020
Giltighet
10.6.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/3782/00.01.00/2019

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Varainsiirtovero arvopapereiden luovutuksessa