Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Generationsväxling i ett aktiebolag i beskattningen

Har getts
13.3.2020
Diarienummer
VH/1495/00.01.00/2020
Giltighet
13.3.2020 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om skatteförvaltningen (237/08) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A56/200/2017

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa