Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet

Har getts
18.4.2019
Diarienummer
VH/1003/00.01.00/2019
Giltighet
18.4.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/2519/00.01.00/2018

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus