Verifikat till begränsat skattskyldig (Ersättning för arbete, 6171r)

Verifikat över lön eller annan prestation som betalas för arbetets utförande eller över uttagen källskatt, då mottagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Prestationens mottagare kan vid behov visa upp verifikatet för skattemyndigheten i sin hemstat.

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2013