Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Verifikat till begränsat skattskyldig (Ersättning för arbete, 6171r)

Verifikat över lön eller annan prestation som betalas för arbetets utförande eller över uttagen källskatt, då mottagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Prestationens mottagare kan vid behov visa upp verifikatet för skattemyndigheten i sin hemstat.