Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
17.12.2019 Registrering av en utlänning som mervärdesskattskyldig i Finland Den nedre gränsen för skattskyldighet för verksamhet i liten skala i 3 § i mervärdesskattelagen nämns i kapitel 1. Gränsen höjdes fr.o.m. 1.1.2021 till 15 000 euro. Ändringen tillämpas på räkenskapsperioder som börjar 1.1.2021 eller efter det.

Ersätter anvisningen:
Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland

11.11.2014 Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland
3.5.2011 Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland