Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
15.11.2021 Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel
1.7.2021 Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel Ersätter anvisningen Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel från och med 1.1.2010, 1.1.2010
4.12.2019 Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel
1.1.2010 Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel fr.o.m. 1.1.2010
1.1.2007 Mervärdesskatten i internationell handel av tjänster, i kraft t.o.m. 31.12.2009