Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
16.6.2022 Beskattning av andelslag och deras medlemmar Kapitel 6.3.1 har ändrats 16.6.2022 med anledning av högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2022:53.
1.1.2021 Beskattning av andelslag och deras medlemmar Kapitlen 3.7, 4.1 och 4.3.3 i anvisningen har uppdaterats med anledning av ändringarna i inkomstskattelagen  som trädde i kraft 1.1.2021
1.1.2020 Beskattning av andelslag och deras medlemmar
1.1.2019 Andelslag och andelsägarnas beskattning
4.9.2017 Andelslag och andelsägarnas beskattning Om beskattning av andelslag (dnr 983/345/2006, 14.6.2006) och Hur den nya lagen om andelslag påverkar beskattningen av andelslag (dnr A192/200/2013, 8.5.2014)

Ersätter anvisningen:
Hur den nya lagen om andelslag påverkar beskattningen av andelslag

14.6.2006 Om beskattning av andelslag