Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
16.6.2022 Beskattning av andelslag och deras medlemmar Kapitel 6.3.1 har ändrats 16.6.2022 med anledning av högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2022:53.
1.1.2021 Beskattning av andelslag och deras medlemmar Kapitlen 3.7, 4.1 och 4.3.3 i anvisningen har uppdaterats med anledning av ändringarna i inkomstskattelagen  som trädde i kraft 1.1.2021
1.1.2020 Beskattning av andelslag och deras medlemmar
1.1.2019 Andelslag och andelsägarnas beskattning
4.9.2017 Andelslag och andelsägarnas beskattning Om beskattning av andelslag (dnr 983/345/2006, 14.6.2006) och Hur den nya lagen om andelslag påverkar beskattningen av andelslag (dnr A192/200/2013, 8.5.2014)

Ersätter anvisningen:
Hur den nya lagen om andelslag påverkar beskattningen av andelslag

14.6.2006 Om beskattning av andelslag