Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av löneinkomster: sammanfattning av de detaljerade skatteanvisningarna

Skatteförvaltningen har gett flera detaljerade skatteanvisningar där frågor som gäller beskattningen av löneinkomster behandlas. De detaljerade anvisningarna är avsedda i synnerhet för experter inom beskattningen.

Löner och ersättningar för arbete

Huvudsakliga anvisningar:

Övriga anvisningar om löner och ersättningar för arbete:

Ersättningar för kostnader för arbetsresor

Huvudsaklig anvisning: Ersättningar för arbetsresekostnader i beskattningen

Övriga anvisningar om resekostnader:

Frivilliga pensionsförsäkringar som arbetsgivaren tecknat

Palkitseminen

Verkställande av förskottsinnehållning

Huvudsaklig anvisning: Verkställande av förskottsinnehållning

Övriga anvisningar om förskottsinnehållning:

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie

Faktureringsföretag

Allmännyttiga och offentliga samfund

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2024