Palkkasitko työntekijän?

Kun olet tehnyt työsopimuksen työntekijän kanssa, selvitä velvollisuutesi työnantajana. Katso tarkemmat ohjeet vastaamalla Verohallinnon ratkaisuapurin kysymyksiin.

Ilmoita maksamasi palkat tulorekisteriin

Jos käytät Palkka.fi-palvelua, tiedot siirtyvät suoraan tulorekisteriin.

Jos lasket ja maksat palkat itse, ilmoita tiedot tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella.

Kerää tarvitsemasi tiedot valmiiksi

Ilmoittamista varten tarvitset seuraavat tiedot:

 • maksupäivä – päivä, jona palkka on saajan tilillä
 • palkanmaksukausi – ilmoita alkupäiväksi ensimmäinen työntekopäivä ja loppupäiväksi viimeinen työntekopäivä
 • maksajan nimi ja henkilötunnus
 • saajan nimi ja ja henkilötunnus
 • tieto työnantajarekisteriin kuulumisesta eli oletko satunnainen työnantaja vai säännöllinen työnantaja – tämä vaikuttaa siihen, milloin sinun pitää antaa työnantajan erillisilmoitus
 • tiedot vakuutuksista – tarkista, mitkä vakuutukset sinun pitää ottaa henkilölle, esimerkiksi palkan määrä ja työntekijän ikä vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen
 • palkan määrä ja mahdollisten luontoisetujen määrät.

Saatat tarvita myös seuraavat tiedot:

 • ammattiluokka – jos maksat palkkaa yhdelle tai usealle henkilölle yli 1 400 euroa kalenterivuoden aikana, ota työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työntekijöillesi, saat tiedon ammattiluokasta omalta tapaturmavakuuttajaltasi
 • saajan verokortti ja veroprosentti – jos maksat palkkaa samalle henkilölle yli 1 500 euroa kalenterivuoden aikana, tarvitset ne ennakonpidätystä varten
 • työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä – jos maksat palkkaa samalle henkilölle yli 1 500 euroa kalenterivuoden aikana, ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksu työnantajan erillisilmoituksella niiltä kuukausilta, joilta ilmoitat palkkatiedot.

Tee palkkatietoilmoitus

Kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun ja valitse asiointirooliksi Asioi yksityishenkilönä. Valitse sitten Palkkatietoilmoitus.

Täytä ilmoitukseen pakollisten tietojen lisäksi:

 • maksamasi palkka bruttona esimerkiksi tulolajilla Aikapalkka (201)
 • luontoisedut omina tulolajeinaan, jos työntekijä on saanut niitä
 • ennakonpidätys ja työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut omina tulolajeinaan, jos olet vähentänyt ne palkasta.

Täytä ilmoitukseen seuraavat tiedot:

1. Yleistiedot: maksupäivä ja palkanmaksukausi

 • Maksupäivä on päivä, jona palkka on tulonsaajan käytettävissä, esimerkiksi nostettavissa saajan tililtä.
 • Palkanmaksukausi on ajanjakso, jolta palkka maksetaan.
 • Ilmoittajan nimi ja puhelinnumero

2. Maksaja: maksajan nimi ja henkilötunnus

 • Nimi ja henkilötunnus on täytetty valmiiksi.
 • Maksajan tyypiksi on valittu valmiiksi Kotitalous.
  Näin Verohallinto tietää, että velvollisuudessa tehdä ennakonpidätys ja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1 500 euron raja:
  • Jos maksat samalle henkilölle palkkaa kalenterivuoden aikana enintään 1 500 euroa, sinun ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä eikä maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua.
  • Jos maksat samalle henkilölle palkkaa kalenterivuoden aikana yli 1 500 euroa, tee ennakonpidätys, maksa työnantajan sairausvakuutusmaksu ja ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä tulorekisteriin työnantajan erillisilmoituksella.

3. Tulonsaaja: saajan nimi ja henkilötunnus

 • Jos olet ottanut eläkevakuutuksen, ilmoita Tieto työeläkevakuutuksesta eli tieto siitä, minkä eläkelain mukaan tulonsaaja on vakuutettu. Ilmoita myös käyttämäsi vakuutusyhtiö.
 • Jos et ole tehnyt vakuutussopimusta eläkeyhtiön kanssa, vaan olet tilapäinen työnantaja, ilmoita maksajan tyypiksi Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta) ja valitse haluamasi vakuutusyhtiö. Ilmoita myös osoitteesi ja osoitteen maakoodi sivulla Maksaja.

4. Maksetut suoritukset: tulolajit

 • Ilmoita maksamasi palkka esimerkiksi tulolajilla
  • Aikapalkka (201), jos maksat palkkaa esimerkiksi tuntihinnan tai viikkohinnan mukaan
  • Urakkapalkka (227), jos maksat palkkaa urakan perusteella.
 • Ilmoita mahdolliset luontoisedut omina tulolajeinaan.
 • Ilmoita lisäksi vähennettävät erät:
  • Ennakonpidätys (402), jos olet tehnyt ennakonpidätyksen palkasta
  • Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (413), jos olet perinyt työeläkevakuutusmaksun palkasta
  • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (414), jos olet perinyt työttömyysvakuutusmaksun palkasta.

5. Palvelussuhde ja poissaolot

 • Ilmoita ammattiluokka, jos olet ottanut palkkaamallesi henkilölle työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen.

6. Esikatsele ja lähetä ilmoitus

 • Jos maksat samalle henkilölle palkkaa yli 1 500 euroa kalenterivuoden aikana, täytä sähköisessä asiointipalvelussa lisäksi työnantajan erillisilmoitus.

Katso ohjevideo ilmoittamisesta:

Näin käytät tulorekisteriä - Kotitalous (YouTube 10:52 min)

Jos et voi käyttää sähköisiä palveluja, ilmoita tiedot paperilomakkeella. Voit antaa paperilomakkeella palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen. Paperi-ilmoituksen määräaika on kotitalouksille maksua seuraavan kalenterikuukauden 8. päivä.

Usein kysyttyä

Jos arviosi palkkojen määrästä muuttuu, ja samalle henkilölle maksamasi palkat ylittävät 1 500 euroa:

 • Laske ja maksa työnantajan sairausvakuutusmaksu koko vuoden palkkasummasta.
 • Ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä sen kuukauden työnantajan erillisilmoituksella, jona 1 500 euron vuotuinen raja on ylittynyt.
 • Tee palkasta ennakonpidätys verokortin mukaan ja ilmoita se tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella tulolajilla Ennakonpidätys (402). Aikaisemmin maksetuista palkoista ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä jälkikäteen.

Esimerkki: Kotitalous maksaa palkkaa lastenhoitajalle yli 1 500 euroa

Perhe on maksanut lastenhoitajalle palkkaa huhtikuussa 500 euroa ja kesäkuussa 500 euroa. Marraskuussa perhe maksaa samalle lastenhoitajalle palkkaa vielä 600 euroa.

Marraskuussa ylittyy 1 500 euron raja, joten työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava koko vuoden aikana maksetusta palkkasummasta eli 1 600 eurosta. Perhe ilmoittaa työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän työnantajan erillisilmoituksella joulukuussa.

Kun kotitaloudet palkkaavat yhdessä siivoojan, lastenhoitajan tai muun työntekijän, ne muodostavat kotitalouksien työnantajaringin.

Kotitalouksien on keskenään sovittava siitä, kuka maksaa palkan, tekee ennakonpidätyksen ja hoitaa muut työnantajavelvoitteet. Vastuuhenkilö käyttää ilmoittamisessa ja maksamisessa omaa henkilötunnustaan.

Lue lisää kotitalouksien työnantajaringistä kotitalouksien yksityiskohtaisesta ohjeesta.

Tarkat ilmoittamisen ja korjaamisen ohjeet ovat tulorekisteri.fi-sivuilla yritysten ja organisaatioiden puolella. Esimerkiksi palkkatietojen osiossa on ohjeita tulolajeista, luontoisetujen ilmoittamisesta ja vakuuttamisesta.

Etsitkö näitä?

Maksan työkorvausta. Miten ilmoitan?

Lue Verohallinnon sivuilta, miten palkka ja työkorvaus eroavat toisistaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2023