Kotitalous palkkaa työntekijän – kotitalous työnantajana

Kun maksat palkkaa työntekijälle, huolehdi työnantajalle kuuluvista velvollisuuksista, kuten ennakonpidätyksestä, työnantajan sairausvakuutusmaksuista, työeläkevakuutuksesta sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Ilmoita tulorekisteriin maksamasi palkat sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut ja matkakustannusten korvaukset.

Ilmoita palkka- ja ansiotulotiedot aina tulorekisteriin

Kotitalouden on ilmoitettava maksamansa palkka- ja ansiotulotiedot aina tulorekisteriin.

 • Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaikki tiedot on ilmoitettava.
 • Myöskään tulonsaajan iällä ei ole merkitystä ilmoittamisvelvollisuuteen.

Palkan määrä ja työntekijän ikä vaikuttavat sen sijaan kotitalouden muihin työnantajavelvollisuuksiin, esimerkiksi siihen, mitä palkanmaksuun liittyviä maksuja on maksettava ja mitä vakuutuksia pitää ottaa.

Alla mainitut velvollisuuksiin liittyvät eurorajat koskevat sekä yksityishenkilöä että kuolinpesää.

Jos maksat yhdelle tai usealle henkilölle palkkoja bruttona yhteensä enintään 1 400 euroa kalenterivuoden aikana, sinun on ilmoitettava tulorekisteriin:

 • maksamasi palkka
 • palkasta peritty työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta
  • Peri työeläkevakuutusmaksu, jos palkka on vähintään tietyn euromäärän suuruinen kuukaudessa (65,26 euroa vuonna 2023).
 • palkasta peritty työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta. 
  • Työnantajana sinun on aina perittävä palkasta työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta, vaikka työnantajan osuutta ei tarvitsisi  maksaa.
  • Työllisyysrahasto määrää työttömyysvakuutusmaksun vasta kun 1 400 euroa ylittyy. Maksun perusteena on tällöin koko palkkasumma, ei pelkästään 1 400 euroa ylittävä osuus.

Palkasta ei tarvitse periä ennakonpidätystä eikä maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksuja, jos yhdenkään työntekijän palkka ei vuodessa ylitä 1 500 euroa. Jos olet kuitenkin perinyt veroja tai maksanut sairausvakuutusmaksuja, myös ne on ilmoitettava tulorekisteriin.

Jos maksamiesi bruttopalkkojen määrä kaikille henkilöille on yhteensä yli 1 400 euroa kalenterivuodessa, mutta yhden henkilön palkka on enintään 1 500 euroa vuodessa, sinun on ilmoitettava tulorekisteriin:

 • maksamasi palkka
 • palkasta peritty työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta
  • Peri työeläkevakuutusmaksu, jos palkka on vähintään tietyn euromäärän suuruinen kuukaudessa (65,26 euroa vuonna 2023)
 • palkasta peritty työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta. 
  • Työllisyysrahasto määrää työttömyysvakuutusmaksun, kun 1 400 euroa ylittyy. Maksun perusteena on tällöin koko palkkasumma, ei pelkästään 1 400 euroa ylittävä osuus.

Palkasta ei tarvitse periä ennakonpidätystä eikä maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksuja, jos yhdenkään työntekijän palkka ei vuodessa ylitä 1 500 euroa. Jos olet kuitenkin perinyt veroja tai maksanut sairausvakuutusmaksuja, myös ne on ilmoitettava tulorekisteriin.

Lisäksi sinun pitää 

 • ottaa palkkaamillesi henkilöille työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ennen työnteon alkamista ja ilmoittaa työntekijän ammattiluokka palkkatietoilmoituksella.

Lisätietoja vakuuttamisesta, vakuutusmaksuista ja niihin liittyvistä ikä- ja eurorajoista saat vakuutusyhtiöiden sivuilta.

Jos maksat palkkaa yhdelle henkilölle bruttona yli 1 500 euroa vuodessa, sinun on ilmoitettava tulorekisteriin:

 • maksamasi palkka ja palkasta perityt ennakonpidätykset
 • palkasta peritty työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta
  • Peri työeläkevakuutusmaksu, jos palkka on vähintään tietyn euromäärän suuruinen kuukaudessa (65,26 euroa vuonna 2023)
 • palkasta peritty työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta. 
  • Työllisyysrahasto määrää työttömyysvakuutusmaksun, kun 1 400 euroa ylittyy. Maksun perusteena on tällöin koko palkkasumma, ei pelkästään 1 400 euroa ylittävä osuus.
 • maksetut työnantajan sairausvakuutusmaksut.

Lisäksi sinun pitää 

 • ottaa palkkaamillesi henkilöille työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ennen työnteon alkamista ja ilmoittaa työntekijän ammattiluokka palkkatietoilmoituksella.

Lisätietoja vakuuttamisesta, vakuutusmaksuista ja niihin liittyvistä ikä- ja eurorajoista saat vakuutusyhtiöiden sivuilta.

Mitä ilmoituksia kotitalouden on annettava tulorekisteriin?

Maksettu palkka ja muut maksuun liittyvät tiedot ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin. Tiedot ilmoitetaan jokaisen palkanmaksun jälkeen jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Kaikki tiedot pitää ilmoittaa, maksun suuruudella ei ole merkitystä.

Maksetut työnantajan sairausvakuutusmaksut ilmoitetaan yhteissummana työnantajan erillisilmoituksella.

Katso ilmoittamisen määräajat: Milloin maksetut palkat ja muut ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin?

Tulorekisteriin ilmoitetaan sekä pakollisia että täydentäviä tietoja

Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ilmoitettavat tiedot voivat olla joko pakollisia tietoja tai täydentäviä tietoja. Täydentäviä tietoja tarvitaan esimerkiksi etuuksien myöntämisen tai maksamisen perusteeksi.

Kun annat tarvittavat täydentävät tiedot samassa yhteydessä maksettujen palkkojen kanssa, jälkikäteen tehtävät selvitykset vähenevät. Jos tiedot jätetään ilmoittamatta, tietoja tarvitseva viranomainen voi joutua kysymään sinulta tietoja myöhemmin erikseen.

Millä tavalla tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?

Suositeltavaa ja vaivattominta on lähettää tiedot suoraan palkanlaskentaohjelmasta (esimerkiksi Palkka.fi) tulorekisteriin.

Jos käytät palkanmaksuun Palkka.fi-palvelua, palvelu lähettää kotitalouden ilmoitukset automaattisesti tulorekisteriin. Sinun ei tarvitse siis tässä tapauksessa ilmoittaa tulorekisteriin mitään erikseen.

Jos et käytä Palkka.fi-palvelua, tiedot voi antaa tulorekisteriin esimerkiksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella, jonne kirjaudutaan sivulta tulorekisteri.fi. Sähköiseen asiointipalveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kotitalous voi myös valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestaan ja ilmoittamaan tietoja tulorekisteriin. Valtuuttaminen tehdään palvelussa Suomi.fi-valtuudet.

Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on yksityishenkilölle, kuolinpesälle, satunnaiselle työnantajalle tai ulkomaalaiselle teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023