Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista 2021, täyttöohje

Tämä täyttöohje koskee vuosi-ilmoitusta välitetyistä kuljetuspalvelu- ja vuokratuloista eli tietoja, jotka voi antaa VSVALPAL-tietueella. Vuosi-ilmoituksen voi antaa Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta tiedostona tai teknisen rajapinnan (API-rajapinnan) kautta. Asiointipalvelun kautta annettava CSV-tiedosto tulee tehdä UTF-8 merkistöllä. Asiointipalvelussa ilmoituksen tiedot voi myös täyttää yksitellen. Katso tunnistautumisohjeet Verohallinnon asiointipalveluihin.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu Verohallinnon yleiseen tiedonantopäätökseen (20 §). Välitetyistä kuljetuspalveluista annettu vuosi-ilmoitus kattaa samalla ilmoitusvelvollisuuden, josta säädetään liikenteen palveluista annetun lain 15 §:n 2 momentissa. Samoja tietoja ei siis tarvitse erikseen toimittaa Liikenne- ja viestintävirastolle.

Vuosi-ilmoituksella tiedot annetaan vuosittain yhteenlaskettuina saajakohtaisesti. Jos ilmoittajalla on tarve tapahtumakohtaiseen ilmoittamiseen, se onnistuu API-rajapinnan kautta.

Kenen pitää antaa vuosi-ilmoitus?

Yrityksen tai muun toimijan pitää antaa vuosi-ilmoitus, jos se välittää kuljetuspalveluita tai huoneiston tai kiinteistön vuokrausta.

Vuokrauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä huoneiston, kiinteistön tai niiden osan vuokraamista. Jos vuokrakohteesta ei ole syntynyt omistajalle tuloja tai kuluja, ilmoitusta ei tarvitse antaa. Myös Suomessa olevat ulkomaisen välittäjän edustajat ovat ilmoitusvelvollisia.

Kuljetuspalvelujen välittämisellä tarkoitetaan henkilö- tai tavarakuljetusten välittämistä korvausta vastaan. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos kuljetuksen järjestäjä välittää vain itse järjestämiään kuljetuksia. Myöskään matkapakettien tai ns. yhdistettyjen matkajärjestelyjen välittämistä ei tarvitse ilmoittaa, jos ne ovat matkapalveluyhdistelmistä annetun lain mukaisista palveluja.

Mitkä suoritukset pitää ilmoittaa?

Välittäjän tai tämän edustajan on ilmoitettava ne maksut, jotka se on välittänyt vuokralaiselta vuokranantajalle tai kuljetuspalvelun käyttäjältä kuljetuksen järjestäjälle. Sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisille maksetut ja välitetyt suoritukset pitää ilmoittaa.

Ilmoitusta ei tarvitse antaa suorituksista, jotka vuokralainen on maksanut suoraan vuokranantajalle.

Milloin vuosi-ilmoitus pitää antaa?

Ilmoituksen määräpäivä on 31.1. Jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen määräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Ilmoituksen tunnus (suoritetunnus)

Ilmoita tässä itse valitsemasi tunnus, joka voi sisältää kirjaimia ja numeroita, enintään 20 merkkiä. Tunnus erottaa eri ilmoitukset toisistaan, ja sitä tarvitaan erityisesti ilmoitusten korjaamisessa.

Maksuvuosi ja ilmoituskauden pituus

Kun ilmoitat saajakohtaisia summatietoja vuodelta 2021, merkitse maksuvuodeksi 2021. Ilmoituskauden pituus -kohtaan merkitään V eli kalenterivuosi. Jos ilmoitat tapahtumakohtaisesti, merkitse T eli tapahtumakohtainen ilmoitus.

Tapahtumapäivä

Kun ilmoitat saajakohtaisia summatietoja vuodelta 2021, merkitse maksupäivämääräksi vuoden viimeinen päivä 31122021. Jos ilmoitat tapahtumakohtaisesti, merkitse tähän, minä päivänä maksu on suoritettu. Ilmoita päivämäärän lisäksi kellonaika HHMMSS (tunti-minuutti-sekunti).

Tiedonantovelvollisen tiedot

Ilmoita suomalaisen välittäjän henkilö- tai Y-tunnus. Jos välittäjä on ulkomaalainen, ilmoita ulkomainen tunnus, sen tyyppi ja maatunnus. Jos annat ilmoituksen tiedostona, käytä tunnuksen tyypin numeroa:

1 = TIN-verotunnus

2 = alv-tunniste

3 = ulkomainen kaupparekisterinumero

4 = ulkomainen yritystunnus

Jos on annettu ulkomainen tunnus, ilmoita myös sen maatunnus.

Ulkomaisesta välittäjästä pitää ulkomaisen tunnuksen lisäksi ilmoittaa myös nimi, katuosoite, kaupunki/alue, osoitteen valtio ja kotivaltio.

Tiedonantovelvollisen ilmoittajarooli voi vuoden 2021 ilmoituksessa olla vain maksusuorituksen välittäjä. Tieto on pakollinen.

Välitystoiminnan laji

Välitystoiminnan laji voi olla 1 eli kuljetustoiminta tai 2 eli vuokraustoiminta. Jos olet välittänyt molempia palveluita, anna kummastakin oma vuosi-ilmoitus.

Suorituksen saajan (palvelumyyjän) tiedot

Jos suorituksen saajalla on suomalainen henkilö- tai Y-tunnus, ilmoita se. Jos saaja on ulkomainen, jolla ei ole suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta, ilmoita syntymäaika tai ulkomainen tunnus. Halutessasi voit ilmoittaa myös muun yksilöivän tiedon, esimerkiksi omien järjestelmiesi mukaisen asiakasnumeron.

Jos saajalla ei ole suomalaista henkilö- eikä Y-tunnusta, ilmoita myös saajan nimi, katuosoite, postinumero, kaupunki tai alue asuinvaltiossa ja osoitteen maatunnus.

Tilinumero

Ilmoita suorituksen saajan tili, jolle kuljetuspalvelu- tai vuokratulot on maksettu. Voit ilmoittaa IBAN-tilinumeron tai muun tilinumeron. Muu tili voi olla esimerkiksi Paypal-tili tai virtuaalivaluuttatili, kuten bitcoin-tili. Ilmoita muun tilinumeron tyyppi (esim. paypal, bitcoin tms.) omassa kohdassaan.

Toiminnan alku- ja loppupäivämäärät

Ilmoita toiminnan alkupäivä, jos toiminta on alkanut kesken vuoden. Jos toiminta taas on loppunut kesken vuoden, ilmoita loppupäivä. Jos et ilmoita päivämääriä, toiminnan oletetaan jatkuneen koko vuoden ajan.

Vuokratun kohteen tiedot

Jos välitetty palvelu on vuokraustoimintaa, vuokrattavasta kohteesta pitää antaa tarkentavia tietoja. Pakollisia tietoja ovat vuokratun kohteen katuosoite, kaupunki ja maatunnus. Ilmoita myös tunnus, joka yksilöi vuokrattavan kohteen, esimerkiksi asunto-osakeyhtiön Y-tunnus, kiinteistötunnus tai välittäjän omassa järjestelmässä käytettävä kohdenumero.

Suoritusten määrät

Ilmoita suoritukset aina euroina. Jos maksussa on käytetty jotain muuta valuuttaa, muunna summat euroiksi. Käytä Euroopan keskuspankin julkaisemaa valuuttakurssia, joka oli voimassa maksupäivänä. Ilmoita summat sentin tarkkuudella ilman arvonlisäveroa.

Ilmoita suorituksen bruttomäärä ja asiakkaalle tilitetty nettosumma. Ilmoita lisäksi välittäjän palkkio omassa kohdassaan. Erilaisia muita kuluja ei eritellä.

Yhteyshenkilön tiedot

Ilmoita sen henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jolta Verohallinto voi tarvittaessa kysyä lisätietoja ilmoituksesta.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Yleistä tietoa vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen. Korjaaminen toimii kuten muissakin vuosi-ilmoituksissa eli uusi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla korvaa alkuperäisen ilmoituksen. Ilmoitus, jossa on väärä tunnistetieto, korjataan tekemällä poistotiedosto. Sähköisessä asiointipalvelussa korjaaminen tapahtuu yleisen ohjeen mukaan. Ilmoituksia, niiden korjauksia ja poistoja voi antaa eri kanavissa.

Virhe ilmoituksen tunnistetiedoissa

Jos huomaat virheen ilmoituksen tunnistetiedoissa, poista ensin virheellinen ilmoitus kokonaan. Anna sitten uusi ilmoitus, jossa on oikeat tunnistetiedot ja kaikki muut tiedot.

Tässä vuosi-ilmoituksessa tunnistetietoja ovat

  • tietuetunnus (vain tiedostona annetuissa ilmoituksissa)
  • maksuvuosi
  • ilmoituksen tunnus
  • ilmoituskauden pituus
  • tapahtumapäivä
  • tiedonantovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus tai ulkomainen tunnus
  • tiedonantovelvollisen nimi
  • välitystoiminnan laji
  • suorituksen saajan henkilö- tai Y-tunnus
  • tieto, joka yksilöi ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston (vain API-rajapinnan kautta annetuissa ilmoituksissa).

Huomaa myös, että samalla ilmoittajalla ei voi olla voimassa useita ilmoituksia, joissa on samat tunnistetiedot. Uusin ilmoitus korvaa aina edellisen.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.12.2020