Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Välitetyt palvelut (VSVALPAL) – ohje CSV-tiedostojen muodostamisesta, vuosi 2021

1 Yleistä

Tässä dokumentissa on kuvattu välitettyjen palveluiden vuosi-ilmoittamiseen liittyvän CSV muotoisten tiedostojen sisältö ja muoto. Tämän ohjeen mukaan ilmoitusvelvollinen kerää tiedot vuoden 2021 aikaisista tapahtumista. Ilmoittamisen eräpäivä on 31.1.2022.

Tämän dokumentin tarkoitus on auttaa tietojen ilmoittajia muodostamaan oikean sisältöisiä ja muotoisia tiedostoja. CSV-tiedostossa käytetään tietojen erotinmerkkinä puolipistettä [;] ja eri tietueiden erotinmerkkinä rivinvaihtoa.

Verokaudelta annettavat ilmoitustiedot voit hakea myös omasta tiedostostasi. Tietojen on oltava eriteltyinä esimerkkitiedoston mukaiseen järjestykseen.

Tiedoston pitää olla CSV-muodossa (*.csv), joka on yksi tallennusmuoto esimerkiksi Excel-ohjelmassa. CSV-tiedosto tulee tehdä UTF-8 merkistöllä. Jos luot tiedoston muulla ohjelmalla kuin Excelillä, varmista, että tietojen erottimena on puolipiste. CSV-tiedosto voi olla kooltaan enintään 30 megabittiä.

1.1 Muutokset edelliseen vuoteen

muutokset edelliseen vuoteen taulukossa
Versio CSV tiedon tunnus Tieto Selite
2020 tieto 47 ilmoituksen tuottanut ohjelmisto Tieto muutettu pakolliseksi tiedoksi

1.2 Tiedoston lähettäminen Verohallinnolle

Tiedosto lähetetään Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta. Tiedoston sisällön validointi tehdään lähetysvaiheessa, jolloin sitä voi korjata ennen lähettämistä. Asiointipalvelussa tiedosto nimetään Verohallinnon vaatimusten mukaisesti ja aineisto siirtyy käsittelyyn. Saat kuittauksen onnistuneesta lähetyksestä. Katso tunnistautumisohjeet Verohallinnon asiointipalveluihin.

2 Ilmoitettavat tiedot järjestyksessä

1. Tietuetunnus

 • VSVALPAL
 • pakollinen tieto
 • tunnistetieto

2. Poisto

 • sallittu arvo D vain ilmoituksia poistettaessa, muutoin tyhjä
 • vapaaehtoinen tieto

3. Maksuvuosi

 • muoto VVVV, sallittu arvo 2021
 • pakollinen tieto
 • tunnistetieto

4. Ilmoituksen tunnus (suoritetunnus)

 • pakollinen tieto
 • max 20 merkkiä
 • tunnistetieto
 • Ilmoittajan tulee itse antaa tähän jokaiselle ilmoitukselle oma yksilöivä aakkosnumeerinen tunnus. Tunnusta käytetään ilmoitusten erottamiseen toisistaan, erityisesti korjaamisessa. Jokaisella ilmoituksella tulee olla oma, muista poikkeava, tunnus.

5. Ilmoituskauden pituus

 • sallitut arvot V = kalenterivuosi ja T = tapahtumakohtainen
 • pakollinen tieto
 • tunnistetieto

6. Tapahtumapäivä

 • Kun ilmoitat yhtä saajaa koskevat koko vuoden tiedot yhteenvetona (ilmoituskauden pituus = V), anna päivämääränä vuoden viimeinen päivä.
 • Jos ilmoitat yhtä saajaa koskevat tiedot maksutapahtumakohtaisesti (ilmoituskauden pituus = T), ilmoita maksutapahtuman päivämäärä.
 • ilmoita muodossa PPKKVVVVHHMMSS eli päivämäärän lisäksi kellonaika tunti-minuutti-sekunti.
 • pakollinen tieto
 • tunnistetieto

7. Tiedonantovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus

8. Tiedonantovelvollisen ulkomainen tunnus

 • max 20 merkkiä
 • tunnistetieto

9. Tiedonantovelvollisen ulkomaisen tunnuksen tyyppi

1 = TIN-verotunnus

2 = alv-tunniste

3 = ulkomainen kaupparekisterinumero

4 = ulkomainen yritystunnus

 • pakollinen tieto, jos on annettu ulkomainen tunnus (8.)

10. Ulkomaisen tunnuksen maatunnus

 • pakollinen tieto, jos on annettu ulkomainen tunnus (8.) ja sen tyyppi (9.)
 • Katso voimassaolevat ISO 3166 standardin mukaiset maatunnukset Maatunnuslistauksesta (Ilmoitin.fi).

11. Tiedonantovelvollisen nimi

 • Ilmoita yrityksen koko nimi, luonnollisen henkilön nimi muodossa sukunimi etunimi.
 • pakollinen tieto, jos on annettu ulkomainen tunnus (8.)
 • max 200 merkkiä
 • tunnistetieto

12. Tiedonantovelvollisen katuosoite

 • pakollinen tieto, jos on annettu ulkomainen tunnus (8.)
 • max 70 merkkiä

13. Tiedonantovelvollisen kaupunki/alue

 • pakollinen tieto, jos on annettu ulkomainen tunnus (8.)
 • max 35 merkkiä

14. Tiedonantovelvollisen osoitteen valtio

15. Tiedonantovelvollisen kotivaltio

16. Tiedonantovelvollisen ilmoittajarooli

1 = maksusuorituksen välittäjä

 • pakollinen tieto

17. Välitystoiminnan laji

1 = Kuljetustoiminta

2 = Vuokraustoiminta

 • pakollinen tieto
 • tunnistetieto
 • kun ilmoitetaan vuokraustoiminnan tietoja, on annettava myös vuokrattavan kohteen tunnus (33, 34, 35.), jos se on tiedossa.
 • kun ilmoitetaan kuljetustoiminnan tietoja, vuokrattavan kohteen tietoja (33.-39.) ei saa antaa.

18. Suorituksen saajan (palvelumyyjän) henkilö- tai Y-tunnus

 • Käytä suomalaisista saajista aina henkilö- tai Y-tunnusta.
 • ei salli keinotunnuksia
 • tunnistetieto
 • katso oikeellisuuden tarkastusohje (pdf)
 • suorituksen saajan henkilö- tai Y-tunnus, ulkomainen tunnus (19.) tai syntymäaika (20.) on pakollinen tieto.

19. Suorituksen saajan ulkomainen tunnus

 • max 20 merkkiä

20. Suorituksen saajan syntymäaika

 • muodossa PPKKVVVV

21. Suorituksen saajan tunniste

 • ilmoittajan omasta järjestelmästä asiakkaan yksilöivä tieto esim. asiakasnumero.
 • vapaaehtoinen tieto
 • max 20 merkkiä

22. Suorituksen saajan nimi

 • suorituksen saajan nimi (22.), katuosoite (24.), postinumero (25.), kaupunki/ alue asuinvaltiossa (26.) ja osoitteen maatunnus (27.) ovat pakollisia tietoja, jos on annettu suorituksen saajan ulkomainen tunnus (19.) tai syntymäaika (20.).
 • Ilmoita yrityksen koko nimi, luonnollisen henkilön sukunimi.
 • max 200 merkkiä

23. Suorituksen saajan etunimi

 • max 50 merkkiä

24. Suorituksen saajan katuosoite

 • max 70 merkkiä

25. Suorituksen saajan postinumero

 • max 9 merkkiä

26. Suorituksen saajan kaupunki/alue asuinvaltiossa

 • max 35 merkkiä

27. Suorituksen saajan osoitteen maatunnus

28. Suorituksen saajan IBAN tilinumero

 • suorituksen saajan IBAN tilinumero tai muu tilinumero (29.) on pakollinen tieto
 • Suomalainen tai ulkolainen IBAN. IBANin oikeellisuus tarkistetaan, jos se on suomalainen (FI-alkuinen).
 • max 31 merkkiä.  

29. Suorituksen saajan muu tilinumero

 • max 50 merkkiä

30. Muun tilinumeron tyyppi

 • max 50 merkkiä
 • Jos on annettu Suorituksen saajan muu tilinumero (29.), anna tässä muun tilinumeron tyyppi esim paypal, bitcoin.

31. Toiminnan alkupäivämäärä

 • vapaaehtoinen tieto
 • muodossa PPKKVVVV
 • ilmoitetaan, jos toiminta on alkanut kesken vuoden.

32.Toiminnan loppupäivämäärä

 • vapaaehtoinen tieto
 • muodossa PPKKVVVV
 • ilmoitetaan, jos toiminta on loppunut kesken vuoden.

33.Vuokrattavan kotimaisen asunto-osakeyhtiön yksilöivä tunnus, asunto-osakeyhtiön Y-tunnus, kun toiminnan laji on vuokraustoiminta.

 • vapaaehtoinen tieto

34. Vuokrattavan kotimaisen kiinteistön yksilöivä tunnus, kiinteistötunnus, kun toiminnan laji on vuokraustoiminta.

 • vapaaehtoinen tieto
 • max 23 merkkiä

35. Vuokrattavan kohteen yksilöivä tunnus esim. kohdenumero tms. ilmoittajan omista järjestelmistä.

 • vapaaehtoinen tieto
 • max 35 merkkiä

36. Vuokrattavan kohteen katuosoite

 • vuokrattavan kohteen katuosoite (36.), kaupunki (38.) ja maatunnus (39.) ovat pakollisia tietoja, kun välitystoiminnan laji (17.) on vuokraustoiminta
 • max 70 merkkiä

37. Vuokrattavan kohteen postinumero

 • vapaaehtoinen tieto
 • max 9 merkkiä

38. Vuokrattavan kohteen kaupunki

 • max 35 merkkiä

39. Vuokrattavan kohteen maatunnus

40. Suorituksen euromäärä bruttona

 • pakollinen tieto
 • muoto R10,2
 • Rn,n - numeerista rahatietoa, jossa desimaalierotin (pilkku ,) on pakollinen. Ensimmäinen n kertoo kokonaisluvun sallitun pituuden, toinen n kertoo annettavien desimaalien määrän, negatiivisia lukuja ei sallita.
 • tiedon tulee olla suurempi kuin nolla
 • tiedon tulee olla suurempi tai yhtä suuri kuin tilitetty nettoeuromäärä (42.)

41. Välittäjän palkkion euromäärä

 • vapaaehtoinen tieto
 • muoto R10,2
 • Rn,n - numeerista rahatietoa, jossa desimaalierotin (pilkku ,) on pakollinen. Ensimmäinen n kertoo kokonaisluvun sallitun pituuden, toinen n kertoo annettavien desimaalien määrän, negatiivisia lukuja ei sallita.

42. Tilitetty nettoeuromäärä

 • pakollinen tieto
 • muoto R10,2
 • Rn,n - numeerista rahatietoa, jossa desimaalierotin (pilkku ,) on pakollinen. Ensimmäinen n kertoo kokonaisluvun sallitun pituuden, toinen n kertoo annettavien desimaalien määrän, negatiivisia lukuja ei sallita.

43. Yhteyshenkilön nimi

 • vapaaehtoinen tieto
 • max 35 merkkiä

44. Yhteyshenkilön puhelinnumero

 • vapaaehtoinen tieto
 • Alussa sallitaan +, mutta ei pakollinen. Numeroita, mutta ei sallita välilyöntiä, ei voi olla pelkkää nollaa.
 • max 35 merkkiä

45. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

 • pakollinen tieto
 • Standardin mukainen sähköpostiosoite. Vaaditaan @-merkki. Erikoismerkkejä, pl. väliviiva (-) ei sallita.
 • max 70 merkkiä

46. Ohjelmiston tuottama aikaleima

 • pakollinen tieto
 • muoto PPKKVVVVHHMMSS

Ohjelmiston tuottama aikaleima on aina se hetki, jolloin ilmoitusaineisto on ohjelmistossa muodostunut lähetettäväksi. Aineiston lähetyshetki käy ilmi välityspalvelun muodostamasta tiedoston nimestä. Tiedoston nimessä oleva aikaleima tulee aina olla sama hetki, joka näkyy lähettäjän palvelusta saamassa lähetyskuittauksessa. Ilmoitus katsotaan saapuneeksi Verohallintoon silloin kun ilmoitus on lähetetty eli lähetyshetken aikaleima tiedoston nimessä kertoo ilmoituksen saapumisajan.

47. Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto

 • max 23 merkkiä
 • pakollinen tieto
 • Ilmoituksen tuottanut ohjelmistotieto kerätään jatkossa kaikista tietovirroista ja se otetaan tietovirroittain vaiheittain käyttöön. Tunnuksella annettu tieto on ohjelmiston itsensä määriteltävissä ja se voi olla esimerkiksi ohjelmiston nimi ja ohjelmistoversio.
 • Verohallinto ylläpitää listaa ohjelmistoista, ohjelmistoa vastaavasta tarkistemerkistä ja ohjelmistojen yhteystiedoista. Tiedot ja niissä tapahtuneet muutokset tulee ilmoittaa osoitteeseen ohjelmistotalot@vero.fi.

48. llmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto

 • pakollinen tieto
 • tunnistetieto
 • muoto Y-TUNNUS_AN2

3 Malli

Tavallisesti tiedosto alkaa näin:

VSVALPAL;;2021;abc123;V;31122020123055;ilmoitusvelvollisen Y-tunnus; jne

Poistotiedosto alkaa näin:

VSVALPAL;D;2021;abc123;V;31122020123055;ilmoitusvelvollisen Y-tunnus; jne

4 Tarkista käyttämäsi ulkomainen tin-tunniste

Maksuttomassa TIN on Europa –palvelussa voi helposti tarkistaa onko ulkomainen verotunniste (esim. henkilötunnus) oikeassa muodossa. Palvelun avulla ei voi vahvistaa henkilöyttä eikä sitä, onko syötetty numero todella olemassa ja onko kyseinen maa antanut sen.

Palvelu toimii 22 eri kielellä, myös suomeksi. Palvelusta saa myös lisätietoa eri maissa käytetyistä tunnisteista.

5 Korjaaminen

Kun olet ladannut tiedoston, näet ilmoituksen seuraavassa vaiheessa yhteenvedon ladatuista tiedoista. Jos tiedoissa on virheitä, korjaa ne ennen kuin lähetät ilmoituksen.

 • Tee korjaukset csv-tiedostoon ja lataa se uudelleen.

Jos haluat korjata aiemmin lähettämiäsi tietoja, anna korvaava ilmoitus sähköisesti. Käytännössä muutat aiemmin antamasi ilmoituksen tietoja ja lähetät ilmoituksen uudelleen. Korvaavaan ilmoitukseen et voi hakea tietoja aikaisemmin lähettämästäsi tiedostosta.

Yleistä tietoa vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen. Korjaaminen toimii kuten muissakin vuosi-ilmoituksissa eli uusi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla korvaa alkuperäisen ilmoituksen. Ilmoitus, jossa on väärä tunnistetieto, korjataan tekemällä poistotiedosto. Korjaaminen tapahtuu yleisen ohjeen mukaan. Ilmoituksia, niiden korjauksia ja poistoja voi antaa eri kanavissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.12.2020