Ulkomaisen yrityksen lähdeverokorttihakemus (lomake 6202a), täyttöohje osinko-, korko- ja rojaltitulon lähdeverokorttia varten

Lomakkeen saat lomakesivulta.

Yleisiä ohjeita

Tämä täyttöohje on tarkoitettu tilanteeseen, jossa ulkomainen yhteisö hakee lomakkeella 6202a lähdeverokorttia osinko-, korko-, tai rojaltitulolle.

Yhteisö voi esittää lähdeverokortin tulon maksajalle ennen maksamista. Silloin maksaja perii tulosta oikean lähdeveron jo maksamisen yhteydessä. Lähdeverokortin avulla yhteisö voi tarvittaessa myös hakea maksuvuoden oikaisua tilinhoitajaltaan, jos osinko-, korko- tai rojaltitulosta on jo peritty liikaa lähdeveroa. Kummassakaan tapauksessa hakijan ei enää tarvitse hakea lähdeveron palautusta maksuvuoden jälkeen.

Lähdeverokortti myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle.

Kun haet lähdeverokorttia osinko-, korko- tai rojaltitulolle, liitä hakemukseen:

  • yhteisön kotipaikkatodistus kuluvalta vuodelta tai poikkeustapauksissa muu virallinen rekisteröintitodistus
  • tarkempi kuvaus siitä, millä perusteella yhteisö hakee lähdeverokorttia. Mainitse myös, mitä veroprosenttia lähdeverokorttiin haetaan.

Voit tarvita lähdeverokorttihakemukseen muitakin liitteitä. Liitteisiin vaikuttaa se, millä perusteella lähdeverokorttia haetaan. Suosittelemme, että lisäät lähdeverokorttihakemukseen samat liitteet, jotka liittäisit lähdeveron palautushakemukseen (katso lomakkeen 6163 täyttöohje).

Jos yhteisölle on aiemmin myönnetty lähdeverokortti tai yhteisö on saanut lähdeveron palautushakemukseen myönteisen päätöksen, lähdeverokorttihakemusta ei tarvitse perustella tarkasti. Sen sijaan hakemuksessa pitää vakuuttaa, etteivät lähdeverokorttiin tai palautuspäätökseen vaikuttaneet olosuhteet ole muuttuneet. Jos olosuhteet ovat muuttuneet, liitä hakemukseen kuvaus muutoksista. Hakemuksen käsittelyä helpottaa, jos lisäät hakemukseen maininnan aikaisemmista lähdeverokorteista ja lähdeveron palautuspäätöksistä.

Huomaathan, että lähdeverokortti on joko suomen- tai ruotsinkielinen. Voit kuitenkin pyytää mukaan englanninkielisen tiedoksiannon, josta käy ilmi lähdeverokortin sisältö.

Lähetä hakemus osoitteeseen:

Uudenmaan yritysverotoimisto
Kansainväliset asiat
PL 30
00052 Vero

Voit myös viedä hakemuksen verotoimiston kirjaamoon. Uudenmaan yritysverotoimiston käyntisoite on Verohallinnon kirjaamo, Vääksyntie 4, 00510 Helsinki.

Näin täytät lomakkeen

Yrityksen nimi

Hakijayhteisön virallinen nimi. Kirjoita hakijan nimi virallisessa muodossa eli siinä muodossa kuin se on kirjoitettu hakijan kotipaikkatodistukseen tai muuhun viralliseen dokumenttiin.

Kotivaltio

Yhteisön kotivaltio. Ilmoittamasi kotivaltion pitäisi olla sama valtio, joka on myöntänyt yhteisön kotipaikkatodistuksen tai muun rekisteröintitodistuksen.

Kuvaus yrityksen toiminnasta kotivaltiossa

Yhteisön oikeudellinen muoto sekä maininta siitä, millä perusteella hakija hakee lähdeverokorttia.

Osoite kotivaltiossa ja verotunnus kotivaltiossa

Jos yhteisöllä ei ole asiamiestä, Verohallinto lähettää lähdeverokortin ja mahdolliset selvityspyynnöt osoitteeseen, jonka ilmoitat tässä kohdassa.

Ilmoita myös yhteisön verotunnus kotivaltiossa. Jos yhteisöllä ei ole asuinvaltion verotunnistetta, ilmoita asiasta vapaamuotoisella lisäselvityksellä ja täytä kohtaan jokin muu asuinvaltion antama rekisteritunnus.

Osoite Suomessa ja suomalainen Y-tunnus

Täytä nämä kohdat vain, jos yhteisöllä on toimintaa Suomessa.

Onko lähdeverokorttia haettu aiemmin

Jos yhteisölle on jo aiemmin myönnetty lähdeverokortti, rastita "Kyllä" ja ilmoita lähdeverokortin myöntämispäivä.

Mille ajanjaksolle lähdeverokorttia haetaan

Lähdeverokortti myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle. Jos haet lähdeverokorttia esimerkiksi vuonna 2017 saatavalle osinkotulolle, täytä tähän kohtaan 1.1.2017–31.12.2017.

Suomalaisen suorituksen maksaja

Jos haet lähdeverokorttia kaikille suomalaisten pörssiyhtiöiden maksamille osingoille, kirjoita "useita suomalaisia pörssiyhtiöitä". Kun maksajia on useita, maksajien Y-tunnuksia ei tarvitse ilmoittaa. Jos haet lähdeverokorttia vain jollekin tietylle osinko-, korko- tai rojaltitulolle, täytä tähän kohtaan maksajan nimi ja Y-tunnus.

Kuvaus Suomessa harjoitetusta toiminnasta

  • Jos yhteisöllä ei ole toimintaa Suomessa, valitse rastitettavissa kohdissa vaihtoehto "ei" ja jätä muut toimintaa koskevat kohdat tyhjiksi.
  • Jos yhteisöllä on toimintaa Suomessa, vastaa kuhunkin rastitettavaan kohtaan tilanteen mukaan joko "kyllä" tai "ei". Vastaa lisäksi muihin toimintaa kartoittaviin kohtiin.

Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot

Täytä tähän kohtaan joko asiamiehen yhteystiedot tai muun hakijaa edustavan henkilön yhteystiedot. Täytä sen henkilön yhteystiedot, johon Verohallinto voi olla yhteydessä hakemukseen liittyvissä asioissa. Jos haluat, että lähdeverokortti postitetaan asiamiehelle, ilmoita tässä kohdassa myös asiamiehen postiosoite.

Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan?

Liitä hakemukseen tässä täyttöohjeessa mainitut liitteet sekä muut sellaiset liitteet, joista voi olla apua hakemuksen käsittelyssä.