Tupakkaveroilmoitus, täyttöohje

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten ilmoitat tupakkaveron tai korjaat aiemmin antamaasi ilmoitusta.

Ilmoita sähköisesti – paperilomaketta voi käyttää vain poikkeustilanteessa

Anna tupakkaveroilmoitus sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa. Paperilomaketta voi käyttää vain silloin, jos sähköinen ilmoittaminen ei jostain syystä ole mahdollista. Jos ilmoitat paperilomakkeella, toimita lomake siinä kerrottuun osoitteeseen. Linkki osoitteeseen on tämän sivun lopussa.

Milloin ilmoitus pitää antaa?

Tupakkaveroilmoitus pitää antaa, kun:

 • tupakkatuotteita luovutetaan kulutukseen verottomasta varastosta
 • tupakkatuotteita siirretään verottomuusjärjestelmässä
 • yritys vastaanottaa tupakkaveron alaisia tuotteita verottomuusjärjestelmässä tai verottomuusjärjestelmän ulkopuolella
 • yksityishenkilö vastaanottaa tupakkaveron alaisia tuotteita
 • veronalaisia tuotteita valmistetaan Suomessa ilman, että ne siirretään verottomuusjärjestelmään
 • Suomeen myydään etämyyntinä tupakkatuotteita

Kenen pitää antaa ilmoitus?

Anna tupakkaveroilmoitus tupakkaveron alaisista tuotteista seuraavasti:

 • valtuutettu varastonpitäjä: tuotteet, jotka yrityksesi on luovuttanut kulutukseen tai siirtänyt verottomasti verottomasta varastosta
 • rekisteröity vastaanottaja: Suomessa vastaanotetut tuotteet
 • veroedustaja: Suomessa vastaanotetut tuotteet
 • etämyyjä: Suomessa vastaanotetut tuotteet, jos etämyyjällä ei ole veroedustajaa Suomessa
 • väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja: yrityksesi vastaanottamat tuotteet
 • yksityishenkilö: tuotteet, jotka on hankittu etäostona eli jotka olet ostanut toisesta jäsenvaltiosta niin, että olet itse järjestänyt tuotteiden kuljetuksen Suomeen
 • rekisteröity lähettäjä: tuotteet, jotka on sääntöjen vastaisesti poistettu verottomuusjärjestelmästä
 • muu verovelvollinen: esimerkiksi verottomat tuotteet on käytetty verolliseen tarkoitukseen.

Huomaa, että yhdellä veroilmoituksella voi ilmoittaa vain yhden roolin mukaista toimintaa. Jos olet toiminut verokaudella useammassa roolissa, anna jokaisesta roolista oma ilmoitus.

Ei ilmoitettavaa

Tämä kohta koskee vain valmisteverotuksen luvanhaltijoita, joilla on säännöllistä tupakkaveron alaista toimintaa. Täytä yhteystietosi ja merkitse tähän kohtaan rasti, jos sinulla ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä.

Verovelvollinen

Y-tunnus tai henkilötunnus pitää aina ilmoittaa. Tunnuksen avulla Verohallinto yhdistää tiedot oikeaan verovelvolliseen. Ilmoita kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimi ja Y-tunnus muodossa 1234567-8. Jos ilmoitat yksityishenkilönä, anna koko nimesi ja henkilötunnuksesi. Ilmoita lisäksi postiosoite mahdollisia lisätietopyyntöjä varten.

Verokausi ja verovuosi

Merkitse verokaudeksi sen kuukauden numero, jolta annat ilmoituksen. Esimerkiksi jos ilmoitat tietoja maaliskuulta, merkitse verokaudeksi 3. Ilmoita lisäksi verovuosi nelinumeroisena lukuna.

Valmisteveronumero

Valmisteveronumero on Verohallinnon antama tunnus, joka yksilöi ilmoittajan. Luvanhaltijoiden tunnus on merkitty lupapäätökseen ja rekisteröityjen toimijoiden tunnus rekisteröintipäätökseen.
Jos valmisteveron alainen toiminta on satunnaista, Verohallinto antaa tunnuksen sen jälkeen, kun tuote-erästä on maksettu vakuus. Jos tällaisia tupakkaeriä on ollut useita saman verokauden aikana, veroilmoituksessa pitää ilmoittaa kaikkien erien valmisteveronumerot.

Tullausnumero

Jos olet vastaanottanut tupakkaveron alaisia tuotteita Euroopan unionin ulkopuolelta, ilmoita tullausnumero, jonka olet saanut Tullilta maahantuonnin yhteydessä. Valtuutettujen varastonpitäjien ei tarvitse täyttää tullausnumeroa.

Verovelvollisen yhteyshenkilö
Merkitse sen henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joka voi tarvittaessa antaa veroilmoituksesta lisätietoja.

Ilmoittajan rooli

Ilmoita, missä roolissa annat veroilmoituksen. Jos haluat ilmoittaa eri rooleihin kohdistuvaa toimintaa
(esim. valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity vastaanottaja), pitää näistä antaa erilliset veroilmoitukset. Katso tarkemmat ohjeet edeltä tämän täyttöohjeen kohdasta "Kenen pitää antaa veroilmoitus?"

Miten tietoja korjataan?

Jos huomaat jo antamassasi veroilmoituksessa virheitä, korjaa ne antamalla uusi veroilmoitus sille verokaudelle, jonka tiedoissa virhe on ollut. Virhe korjataan aina samalla tavalla: sillä ei ole merkitystä, miten veron määrä muuttuu korjauksen vuoksi.

Uusi veroilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen tiedot. Siksi tupakkaveron tiedoista on ilmoitettava uudestaan myös ne tiedot, jotka olivat aiemmassa ilmoituksessa oikein.

Huom. Kun korjaat sellaisia tietoja, joista ilmoitetaan esimerkiksi sekä verottomien tuotteiden määrä että verottomuuden peruste, kohdista molemmat korjaukset samalle verokaudelle.

Esimerkki: Haluat korjata verokauden 3/2021 tupakkaveron tietoja toukokuussa 2022. Tee korjaus antamalla uusi tupakkaveroilmoitus verokaudelle 3/2021. Uusi ilmoitus korvaa kaikki aiemman ilmoituksen tiedot.

Korjaamisen syy

Jos korjaat tupakkaveroilmoituksen tietoja, valitse korjauksen syy:

Lasku- tai täyttövirhe

Merkitse rasti tähän kohtaan, kun korjaat ilmoituksen tietoja sen takia, että olet ilmoituksen antamisen jälkeen havainnut laskuvirheen tai muun virheen ilmoituksen täyttämisessä.

Oikeuskäytännön muutos

Valitse tämä vaihtoehto silloin, kun oikeuskäytännössä on tapahtunut muutos, jonka takia korjaat ilmoituksen tietoja.

Verotarkastuksessa saatu ohjaus

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos korjaat ilmoitusta verotarkastuksessa saamasi ohjauksen perusteella.

Laintulkintavirhe

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos olet alun perin tulkinnut lakia väärin.

Erittely tuotteista ja tupakkaverosta

Ilmoita kunkin tuoteryhmän tuotteet ja tuotteista maksettava tupakkavero. Ilmoita eri tuotteiden vero joko tuotteen verollisen määrän tai vähittäismyyntihinnan (vmh)mukaan. Ilmoita määrä ja vähittäismyyntihinta myös niissä tapauksissa, joissa veron määrä perustuu vähimmäisveroon (savukkeista, sikareista, pikkusikareista sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan veron määrä on aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero).

Vähittäismyyntihinnalla tarkoitetaan verovelvollisen ilmoittamaa vähittäismyyntihintaa. Tietyissä tapauksissa käytetään Verohallinnon vahvistamaa vähittäismyyntihintojen painotettua keskiarvoa. Jos tuote kuuluu tuoteryhmään "Muu tupakkaa sisältävä tuote" (tuoteryhmä 6), käytetään Verohallinnon vahvistamaa keskimääräistä vähittäismyyntihintaa.

Ilmoita verolliset määrät tuoteryhmittäin omassa sarakkeessaan.

Savukkeet, sikarit ja pikkusikarit

Ilmoita kunkin tuoteryhmän verollinen määrä kappaleina ja tätä määrää vastaava vähittäismyyntihinta (vmh). Ilmoita omassa sarakkeessaan tuotteiden kappalemäärään perustuva vero ja vähittäismyyntihintaan (vmh) perustuva vero.

Jos näiden tuotteiden kappalemäärään perustuva verotaulukon mukainen vähimmäisvero (tuoteryhmät 1A, 2A ja 2C) on kuitenkin suurempi kuin yksikköveroon (kappalemäärään) ja vähittäismyyntihintaan perustuva vero, ilmoita kyseessä olevien tuotteiden määrää ja vähittäismyyntihintaa koskevat tiedot kyseisen tuoteryhmän kohdassa. Ilmoita tupakkaveron määrä vähimmäisveron mukaisesti.

Piippu- ja savuketupakka sekä savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka

Ilmoita tuoteryhmittäin erikseen tuotteiden verolliset määrät (täysinä kilogrammoina) ja kyseisten määrien vähittäismyyntihinnat (vmh). Ilmoita myös "Tupakkavero euroa" sarakkeessa tuotteiden vero erikseen kilogrammoihin (kg) ja vähittäismyyntihintaan (vmh) perustuen.

Jos savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kilogrammoihin perustuva verotaulukon mukainen vähimmäisvero (tuoteryhmä 4A) on suurempi kuin kilo- ja vähittäismyyntihintaan perustuva vero, ilmoita kyseessä olevan tuotteen määrää ja vähittäismyyntihintaa koskevat tiedot kyseisen tuoteryhmän kohdassa. Ilmoita tupakkaveron määrä vähimmäisveron mukaisesti.

Savukepaperi ja muu tupakkaa sisältävä tuote

Ilmoita tuoteryhmittäin erikseen tuotteiden verolliset määrät (savukepaperin kappalemäärä, muun tupakkaa sisältävän tuotteen grammamäärä) ja kyseisten määrien vähittäismyyntihinnat (vmh). Ilmoita tuoteryhmittäin myös "Tupakkavero euroa" -sarakkeessa kyseisten tuotteiden vähittäismyyntihintaan (vmh) perustuva vero.

Sähkösavukeneste

Ilmoita sähkösavukeneste joko tuoteryhmän 7 (nikotiiniä sisältävä) tai 7A(nikotiiniton) tuotteena. Ilmoita tuotteen verollinen määrä millilitroittain. Ilmoita tuoteryhmittäin myös "Tupakkavero euroa" -sarakkeessa kyseisten tuotteiden millilitroihin perustuva veron määrä.

Tupakkavero (euroa)

Asianomaisen tuoteryhmän kohdalle merkitään tupakkaveronalaisten tuotteiden tupakkavero euroina sentin tarkkuudella.

Verottomat määrät

Jos sinulla on kaupallisessa toiminnassasi oikeus toimittaa tai vastaanottaa tupakkaa verottomasti, ilmoita nämä verottomat tuotteet ja määrät tuoteryhmittäin Veroton määrä -sarakkeessa. Merkitse määrä sen koodin kohdalle, joka vastaa tuotteen verottomuuden perustetta.

Verottomuuden perusteet ja koodien selitykset

Lain nimi ja verottomuuspykälä Koodi Selitys
Valmisteverotuslaki    
17 § 1 mom 171a Siirrot väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä
Ilmoittaja: valtuutettu varastonpitäjä
17 § 1 mom 171b Tullivarastointi- tai vientimenettely
Ilmoittaja: valtuutettu varastonpitäjä

Tuotteiden asettaminen tullikoodeksin 98 artiklassa tarkoitettuun tullivarastointimenettelyyn tai 161 artiklassa tarkoitettuun vientimenettelyyn.

9 § 9H1 Tuotteiden tuhoutuminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä
Ilmoittaja: valtuutettu varastonpitäjä

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtunut tuotteiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen, joka on johtunut tuotteiden luonteesta (esim. vanhentuminen tai haihtuminen), ylivoimaisesta esteestä tai ennalta arvaamattomasta tapahtumasta (esim. tulipalo, rikkoutuminen).

Ilmoita tuhoutuneet tai menetetyt tuotteet sen verokauden veroilmoituksessa, jonka aikana tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tai havaittu.

Huom ! Kun käytät tätä koodia, huomaa, että samoja tuotteita ei enää ilmoiteta toistamiseen koodilla 10H1, vaikka tuotteet myöhemmin jätehuollon yhteydessä tuhottaisiin tai hävitettäisiin. Koodia 10H1 ei siis käytetä, jos samat tuotteet on jo kerran ilmoitettu koodilla 9H1.

10 § 10H1 Tuotteiden hävittäminen
Ilmoittaja: valtuutettu varastonpitäjä

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tuotteiden viranomaisen luvalla. Hävittämisen on tapahduttava viranomaisen valvonnassa tai muutoin viranomaisen hyväksymällä tavalla.

Huom! Katso myös edellinen kohta (9H1): älä käytä koodia 10H1, jos kyse on täydellisesti tuhoutuneiden tai lopullisesti menetettyjen tuotteiden hävittämisestä.

19 § 190 Muonitus
Ilmoittaja: Kaupallinen toimija, joka liiketoiminnassaan toimittaa valmisteveron alaisia tuotteita muonitukseen eli alustoimituksena.

Tuotteet on tarkoitettu (viranomaisen määräämillä ehdoilla) myytäväksi tai kulutettavaksi ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella.

18 § 180 Vapautukset valmisteverosta
Ilmoittaja: valtuutettu varastonpitäjä

Tuotteiden luovutus diplomaateille, kansainvälisille järjestöille tai muille 18 §:ssä mainituille tahoille käytettäväksi verottomaan tarkoitukseen.

Tupakkaverolain mukaiset verottomuuden perusteet ja verottomuuskoodien selitykset:

101
Tupakkatuotteet, jotka käytetään tupakkaverolaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen.

102
Tupakkatuotteet, jotka on luovutettu viranomaisille näytteiksi.

103
Tupakkaverolain 7 §:ssä tarkoitetut tupakkatuotteet, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan Unionin alueella kuin Suomessa kulutettavaksi.

Vero yhteensä

Laske yhteen kaikkien tuoteryhmien osalta suoritettavan tupakkaveron määrä euroina sentin tarkkuudella.

Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Muista allekirjoittaa tupakkaveroilmoitus. Jos olet valtuutettu edustaja, liitä mukaan valtakirja. Postita ilmoitus lomakkeen yläreunassa näkyvään osoitteeseen.