Huijausviestejä liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää.

Perukirjajäljennöksen tilauslomake, täyttöohje

Täyttöohje lomakkeelle Jäljennös perukirjasta, tilauslomake (3627)

I Perinnönjättäjä

Merkitse tähän perinnönjättäjän tiedot.

Jos perinnönjättäjällä ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitse sen tilalle syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv.

II Perukirjajäljennöksen tilaaja

Merkitse tähän tilaajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus (viranomaisen ollessa tilaajana, tunnusta ei tarvitse ilmoittaa), puhelinnumero kansainvälisessä muodossa (esimerkiksi +358 40123 4567) sekä osoite, johon haluat jäljennöksen ja muut asiakirjat.

III Mitä tilataan?

Merkitse rastilla, tilaatko jäljennöksen pelkästä perukirjasta vai myös sen liitteistä.

Yleensä vain perukirjassa mainitut liitteet kuuluvat perukirjaan. Tällaisia liitteitä voivat olla esimerkiksi testamentti, testamentin tiedoksisaantitodistus, avioehtosopimus, vaatimus lakiosasta, lahjakirja, ilmoitus perinnöstä luopumisesta, perinnönjakokirja, virkatodistukset tai osakasluettelo.

Kopioita laskuista, kuiteista tai tilien saldotodistuksista ei lähetetä perukirjajäljennöksen mukana, ellet perukirjatilauksessa erikseen pyydä niitä.

Verotuslaskelmat tai muut verotusasiakirjat eivät ole tässä tarkoitettuja perukirjan liitteitä. Sama koskee verotuksen toimittamista varten annettuja selvityksiä esimerkiksi varallisuuden käyvän arvon arvioinnista (esimerkiksi kiinteistönvälittäjien lausunnot tai tila-arviot).

Jos tarvitset jäljennökset vain virkatodistuksista, pyydä ne Digi- ja väestötietovirastolta tai seurakunnalta.

IV Mihin tarkoitukseen jäljennöstä tarvitaan?

Merkitse rastilla, mihin tarkoitukseen tarvitset jäljennöstä.

Jos tarvitset jäljennöstä toisen henkilön perunkirjoitusta varten, merkitse hänen henkilötunnuksensa kohtaan ”Vainajan henkilötunnus”.

Jos tarvitset jäljennöstä velan perintää varten, merkitse rastilla, onko velallisena vainaja tai kuolinpesä vai kuolinpesän osakas.

Jos vaihtoehdoista ei löydy sopivaa, merkitse rasti kohtaan ”Muuta tarkoitusta varten, mitä?” ja kirjoita käyttötarkoitus.

V Millä perusteella jäljennöstä pyydetään?

Merkitse rastilla, oletko kuolinpesän osakas vai muu kuin kuolinpesän osakas.

Jos olet kuolinpesän osakas, sinun ei tarvitse tarkemmin perustella oikeuttasi saada jäljennös.

Jos et ole kuolinpesän osakas, sinun on selvitettävä, millä perusteella olet oikeutettu saamaan jäljennöksen.

Verohallinto jättää perukirjan jäljennökseen näkyviin vain ne tiedot, jotka ovat tarpeen ilmoittamaasi käyttötarkoitusta varten. Perustele, jos tarvitset perukirjan, josta ei ole peitetty mitään tietoja. Kerro tarvittaessa, mihin lakiin ja säännökseen pyyntösi perustuu.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista allekirjoittaa tilauslomake.

Liitteet

Jos et ole kuolinpesän osakas, liitä tilaukseen tarvittaessa jäljennös asiakirjasta, joka osoittaa perusteen perukirjajäljennöksen saamiseen. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi:

  • valtakirja perukirjajäljennökseen oikeutetulta henkilöltä, muu vastaava toimeksiantosopimus (josta käy ilmi valtuutus toimia toisen henkilön puolesta) tai määräys edunvalvonnasta
  • jäljennös kauppakirjasta tai muusta luovutuskirjasta, jos tilaat perukirjajäljennöksen lainhuutoa tai muuta kirjaamista varten
  • jäljennös velkakirjasta tai maksuohjelmasta, jos tilaat perukirjajäljennöksen velan perintää tai velkajärjestelylaissa säädettyjä tehtäviä varten
  • jäljennös käräjäoikeuden päätöksestä pesänselvittäjästä tai pesänjakajasta.
Sivu on viimeksi päivitetty 13.3.2018