Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Ilmoitus ajoneuvon esittelykäytöstä, täyttöohje

Anna tämä ilmoitus, ennen kun Suomessa myytäväksi tarkoitettu ajoneuvo otetaan verottomaan esittelykäyttöön. Esittelykäyttö tarkoittaa esittelyä tai koeajoa, joka kestää asiakasta kohden enintään 3 vuorokautta. Ajoneuvo voi olla verottomasti tällaisessa käytössä korkeintaan 9 kuukautta. Esittelykäytön järjestäjän pitää olla yritys, joka harjoittaa ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä.

Tee hakemus OmaVerossa. Valitse -> Autovero -> Ilmoitus verottomasta käytöstä -> Esittelykäyttö

Tarvittaessa voit käyttää myös paperilomaketta (lomake 1250). Lisätietoa saat lomakesivulta.

Kun olet lähettänyt ilmoituksen, Verohallinto vahvistaa sen vastaanotetuksi. Saat vahvistuskirjeen heti OmaVeron postilaatikkoon, josta voit tulostaa sen. Kirje tulee myös postitse, ellei yritys ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista. Vahvistuskirje täytyy pitää mukana joko tulostettuna tai mobiililaitteella aina, kun ajoneuvoa käytetään. Vahvistus pitää pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle, poliisille tai Tullille.

Lue lisää ajoneuvon esittelykäytöstä.

1 Ilmoittaja

Ilmoita sen yrityksen tiedot, joka ottaa ajoneuvon verottomaan esittelykäyttöön tai joka maahantuo ajoneuvon verottomaan esittelykäyttöön.

2 Ajoneuvo

Ilmoita tässä tiedot ajoneuvosta, joka otetaan esittelykäyttöön. Voit käyttää apuna ajoneuvon virallisia asiakirjoja, esimerkiksi vaatimustenmukaisuustodistusta tai ajoneuvon ulkomaista tai suomalaista rekisteröintitodistusta.

Merkki

Ajoneuvon merkki.

Malli

Ajoneuvon malli.

Valmistenumero

Ilmoita ajoneuvon valmistenumero (englanniksi VIN, vehicle identification number). Ajoneuvon valmistenumero on yksilöllinen numero- ja kirjainsarja, jonka perusteella ajoneuvon voi tunnistaa.

Merkitse valmistenumero siinä muodossa kuin se on virallisissa asiakirjoissa. Valmistenumero on normaalisti 17 merkkiä pitkä, ja se voi sisältää erikoismerkkejä. EU- tai EY -tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa ei yleensä käytetä o-, i- tai q-kirjainta, jotta ne eivät sekoitu numeroihin. Tätä kirjain- ja pituusrajoitusta ei ole muiden kuin EU- tai EY -tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa. Näitäkin merkkejä voi olla esimerkiksi Yhdysvalloista tai Japanista tuotujen ajoneuvojen valmistenumerossa.

Ajoneuvo on  

Valitse, onko ajoneuvo uusi vai käytetty. Ajoneuvo on uusi, jos se ei ole ollut rekisteröitynä eikä käytössä.

Huomaa, Suomessa uutena autoverottamaan esittelykäyttöön otettu ajoneuvo ilmoitetaan verotettavaksi uutena ajoneuvona myös tilanteessa, jossa ajoneuvo on viety välillä ulkomaille ja rekisteröity siellä ja tuotu sen jälkeen takaisin Suomeen.

Matkamittarilukema esittelykäytön alkaessa Suomessa

Ilmoita matkamittarin lukema kilometrin tarkkuudella. Huomaa, että useimmiten uusillakin ajoneuvoilla lukema on enemmän kuin 0.

Esittelykäytön alkamispäivä Suomessa

Päivä, jolloin ajoneuvon esittelykäyttö Suomessa alkaa. Ajoneuvon käyttö alkaa sinä päivänä, jolloin ajoneuvoa käytetään liikenteessä Suomen alueella. Jos esimerkiksi ajoneuvo ajetaan pois satamasta, käyttö alkaa heti.

Ajoneuvoluokka

Valitse ajoneuvoluokka, johon ajoneuvo on rekisteröity tai tullaan rekisteröimään.