Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi muista kuin osinko-, korko- ja rojaltituloista, luonnollinen henkilö (lomake 6166), täyttöohje

Yleistä

Tällä lomakkeella haetaan Suomen lähdeveron palauttamista muista kuin osinko-, korko- ja rojaltituloista. Saat lomakkeen lomakesivulta (Hakemus lähdeveron palauttamiseksi - luonnollinen henkilö (6164, 6167 ja 6166). Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen, maksaja perii tulostasi (esim. palkasta tai työkorvauksesta) lähdeveron. Lähdevero on yleensä 35 %. Suomen ja asuinvaltiosi välisen verosopimuksen perusteella veroprosentti voi kuitenkin olla pienempi tai tulo on voitu vapauttaa verosta kokonaan.

Jos Suomesta maksetusta tulosta on peritty liikaa tai aiheettomasti lähdeveroa, hae liikaa peritty lähdevero takaisin Verohallinnolta tällä lomakkeella. Hakemuksen voit tehdä lähdeveron perimistä seuraavien 3 kalenterivuoden aikana.

Jos liikaa perityn lähdeveron määrä on alle 10 euroa vuodessa, sitä ei palauteta. Palautuspäätöksessä käytetään valuuttana euroa.

Lähdeveron palauttamisen sijasta voit vaatia, että palkkatulot tai muut ansiotulot verotetaan progressiivisesti. Jos vaadit progressiivista verotusta, täytä lomake 6148 (Vaatimus ansiotulojen progressiivisesta verottamisesta)

Lue lisää rajoitetusti verovelvollisen henkilön ansiotulon verotuksesta

Täyttöohjeet

1 Hakija

Täytä tähän henkilö- ja yhteystietosi. On tärkeää, että täytät huolellisesti kaikki kohdat.

Merkitse kohtiin 1.1 ja 1.2 etu- ja sukunimesi ilman arvonimiä tai siviilisäätyä. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitse syntymäaikasi kohtaan 1.4.

Täytä kohtaan 1.9 asuinvaltiosi maakoodi. Rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltio ei voi olla Suomi (FI). Voit tarkistaa maakoodin seuraavilta sivuilta:

ISO 3166 mukainen maatunnus (www.iso.org)
Verosopimusmaiden maatunnusluettelo

Merkitse kohtaan 1.10 ulkomainen verotunniste (TIN eli Tax Identification Number). Jos olet hakenut palautusta aikaisemmin, merkitse aiemman päätöksen rekisteröintitunnus kohtaan 1.14.

2 Hakemusta varten valtuutetun asiamiehen tiedot

Jos olet valtuuttanut asiamiehen tekemään hakemuksen puolestasi, täytä asiamiehen nimi ja yhteystiedot kohtiin 2.1–2.4. Liitä mukaan valtakirja ja rastita kohta 2.5.

3 Tuloa koskevat tiedot

Merkitse tähän, mistä tulosta lähdevero on peritty. Rastita vain yksi vaihtoehto. Jos haet lähdeveron palautusta useammasta tulotyypistä, täytä jokaisesta tulotyypistä oma lomake.

Täytä kohtiin 3.1–3.6 tuloa ja siitä perittyä lähdeveroa koskevat yksityiskohtaisemmat tiedot. Perustele kohdassa 3.7, miksi haet veron palautusta.

Jos haet lähdeveron palautusta työkorvauksesta, liitä mukaan lomake 6205 (Selvitys ulkomaisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan toiminnasta Suomessa). Saat sen lomakesivulta.

Hakemukseen ei tarvitse liittää tositteita tulon maksamisesta ja lähdeveron perimisestä. Säilytä tositteet itselläsi. Verohallinto voi tarvittaessa pyytää esittämään tositteet.

4 Tilinumero palautusta varten

Täytä tähän tilitietosi mahdollisen lähdeveron palautuksen maksamista varten. Jos haet lähdeveron palautusta Euroopan unionin alueelta tai se maksetaan EU:n alueella sijaitsevalle välittäjäpankille, ilmoita pankkitilin IBAN-numero (kohta 4.1) sekä BIC- tai SWIFT-tunnus (kohta 4.2).
Jos haet lähdeveron palautusta EU:n ulkopuolelta eikä sinulla ole IBAN-numeroa ja BIC- tai SWIFT-tunnusta, ilmoita pankin nimi, osoitetiedot, valtio ja clearing-koodi.

Asuinvaltion veroviranomaisen todistus (Certificate of Fiscal Residence)
Pyydä asuinvaltiosi veroviranomaista joko täyttämään hakemuksen lopussa oleva kohta "Certificate of Fiscal Residence" tai antamaan sinulle erillisen asumistodistuksen. Merkitse sitten rasti kohtaan "Hakemuksen liitteenä on asuinvaltion veroviranomaisten antama kotipaikkatodistus" (osan 4 alla). Näin veroviranomainen vahvistaa, että olet asunut maassa silloin, kun olet saanut tulon, josta lähdevero on peritty.

Muista allekirjoittaa hakemus. Päiväys ja allekirjoitus kirjoitetaan osan 4 alla olevaan laatikkoon. Samassa laatikossa vakuutat myös, että tulosi ei liity Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan ja että et ole hakenut tai saanut kyseisestä tulosta lähdeveron palautusta suomalaiselta tulon maksajalta.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018