Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Alkoholiveroilmoitus, täyttöohje

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten ilmoitat alkoholiveron tai korjaat aiemmin antamaasi ilmoitusta.

Ilmoita sähköisesti – paperilomaketta voi käyttää vain poikkeustilanteessa

Alkoholivero pitää ilmoittaa sähköisesti. Paperilomaketta (1388) voi käyttää vain silloin, jos sähköinen ilmoittaminen ei jostain syystä ole mahdollista. Voit antaa ilmoituksen paperilomakkeella vain, jos siihen on erityinen syy. Paperilomaketta voi käyttää esimerkiksi silloin, kun sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta tai yksityishenkilöllä tai ulkomaalaisella ilmoittajalla ei ole käytössään tunnistautumiseen tai ilmoittamiseen tarvittavaa tekniikkaa. Syytä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Verohallinnolle.  Jos ilmoitat paperilomakkeella, toimita lomake siinä kerrottuun osoitteeseen. Linkki lomakkeeseen on tämän sivun lopussa.

Milloin ilmoitus pitää antaa?

Alkoholiveroilmoitus pitää antaa, kun

 • alkoholituotteita luovutetaan kulutukseen verottomasta varastosta
 • alkoholituotteita siirretään verottomuusjärjestelmässä
 • yritys vastaanottaa alkoholiveron alaisia tuotteita joko verottomuusjärjestelmässä tai sen ulkopuolella
 • yksityishenkilö vastaanottaa alkoholiveron alaisia tuotteita
 • alkoholiveron alaisia tuotteita valmistetaan Suomessa ilman, että ne siirretään verottomuusjärjestelmään
 • Suomeen myydään etämyyntinä alkoholituotteita

Kenen pitää antaa ilmoitus?

Anna alkoholiveroilmoitus alkoholiveron alaisista tuotteista seuraavasti:

Säännölliset ilmoittajat:

 • valtuutettu varastonpitäjä:tuotteet, jotka varastonpitäjä on luovuttanut kulutukseen tai siirtänyt verottomasti verottomasta varastosta
 • rekisteröity vastaanottaja: Suomessa vastaanotetut tuotteet, jotka on lähetetty väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä toisesta EU-maasta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta
 • varmistettu vastaanottaja: Suomessa vastaanotetut tuotteet, jotka on luovutettu kulutukseen toisessa EU-jäsenmaassa
 • veroedustaja: Suomessa vastaanotetut tuotteet, silloin kun veroedustaja toimii etämyyjän edustajana.

Satunnaiset ilmoittajat:

 • väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja: Suomessa vastaanotetut tuotteet, jotka on lähetetty väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä
 • väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja: Suomessa vastaanotetut tuotteet, jotka on luovutettu kulutukseen toisessa EU-jäsenmaassa
 • rekisteröity lähettäjä: tuotteet, jotka on sääntöjen vastaisesti poistettu verottomuusjärjestelmästä
 • etämyyjä: Suomessa vastaanotetut tuotteet, jos etämyyjällä ei ole veroedustajaa Suomessa
 • etäostaja: tuotteet, jotka on hankittu etäostonaeli jotka yksityishenkilö on ostanut toisesta jäsenvaltiosta niin, että hän on itse järjestänyt tuotteiden kuljetuksen Suomeen
 • muu verovelvollinen:esimerkiksi toimija, joka on käyttänyt verottomia tuotteita verolliseen tarkoitukseen.

Huomaa, että yhdellä veroilmoituksella voi ilmoittaa vain yhden roolin mukaista toimintaa. Jos olet toiminut verokaudella useammassa roolissa, täytä jokaisesta roolista oma lomake. Esimerkiksi jos sinulla alkoholiveron alaista toimintaa valtuutettuna varastonpitäjänä ja rekisteröitynä vastaanottajana, anna kaksi alkoholiveroilmoitusta: toinen valtuutetun varastonpitäjän toiminnasta ja toinen rekisteröidyn vastaanottajan toiminnasta.

Milloin ilmoitus pitää antaa?

Verokausi on kalenterikuukausi eli alkoholivero ilmoitetaan ja maksetaan kalenterikuukauden mittaiselta jaksolta.

Lue tarkemmat ohjeet: Miten valmisteveroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Ei ilmoitettavaa     

Tämä kohta koskee vain valmisteverotuksen luvanhaltijoita, joilla on säännöllistä alkoholiveron alaista toimintaa. Täytä yhteystietosi ja merkitse tähän kohtaan rasti, jos sinulla ei ole verokaudelta ilmoitettavia verollisia tai verottomia tuotemääriä. Muista myös allekirjoittaa lomake.

Verovelvollisen yhteystiedot

Y-tunnus tai henkilötunnus

Y-tunnus tai henkilötunnus pitää aina ilmoittaa. Tunnuksen avulla Verohallinto yhdistää tiedot oikeaan verovelvolliseen. Ilmoita kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimi ja Y-tunnus muodossa 1234567-8. Jos ilmoitat yksityishenkilönä, anna koko nimesi ja henkilötunnuksesi. Ilmoita lisäksi postiosoite mahdollisia lisätietopyyntöjä varten.

Verokausi ja verovuosi

Merkitse verokaudeksi sen kuukauden numero, jolta annat ilmoitusta. Esimerkiksi jos ilmoitat tietoja maaliskuulta, merkitse verokaudeksi 3. Ilmoita lisäksi verovuosi nelinumeroisena lukuna.

Valmisteveronumero

Valmisteveronumero on Verohallinnon antama tunnus, joka yksilöi ilmoittajan. Luvanhaltijoiden tunnus on merkitty lupapäätökseen ja rekisteröityjen toimijoiden tunnus rekisteröintipäätökseen.

Jos valmisteveron alainen toiminta on satunnaista, Verohallinto antaa tunnuksen sen jälkeen, kun tuote-erästä on maksettu kertaluonteinen vakuus. Jos tällaisia vastaanotettuja alkoholieriä on ollut useita saman verokauden aikana, veroilmoituksessa pitää ilmoittaa kaikkien erien valmisteveronumerot.

Tullausnumero

Jos olet vastaanottanut alkoholiveron alaisia tuotteita Euroopan unionin ulkopuolelta, ilmoita tullausnumero, jonka olet saanut Tullilta maahantuonnin yhteydessä. Valtuutettujen varastonpitäjien ei tarvitse täyttää tätä kohtaa.                            

Verovelvollisen yhteyshenkilö

Merkitse sen henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joka voi tarvittaessa antaa veroilmoituksesta lisätietoja.

Ilmoittajan rooli

Ilmoita, missä roolissa annat veroilmoituksen. Jos haluat ilmoittaa eri rooleihin kohdistuvaa toimintaa (esim. valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity vastaanottaja), anna jokaisesta roolista oma veroilmoitus. Katso tarkemmat ohjeet edeltä tämän täyttöohjeen kohdasta "Kenen pitää antaa veroilmoitus?"

Miten tietoja korjataan?

Jos huomaat jo antamassasi veroilmoituksessa virheitä, korjaa ne antamalla uusi veroilmoitus sille verokaudelle, jonka tiedoissa virhe on. Virhe korjataan aina samalla tavalla: sillä ei ole merkitystä, muuttuuko veron määrä korjauksen vuoksi.

Uusi veroilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen tiedot. Siksi paperilomakkeella ilmoitettaessa on täytettävä uudestaan myös ne tiedot, jotka olivat aiemmassa ilmoituksessa oikein.

Esimerkki: Haluat korjata maaliskuun 2021 (eli verokauden 3/2021) alkoholiveron tietoja toukokuussa 2022. Tee korjaus antamalla uusi alkoholiveroilmoitus verokaudelle 3/2021. Uusi ilmoitus korvaa kaikki aiemman ilmoituksen tiedot.

Korjauksen syy

Jos korjaat aiemmin antamaasi alkoholiveroilmoitusta, valitse korjauksen syy:

Lasku- tai täyttövirhe

Merkitse rasti tähän kohtaan, kun korjaat ilmoituksen tietoja sen takia, että olet ilmoituksen antamisen jälkeen havainnut laskuvirheen tai muun virheen ilmoituksen täyttämisessä.

Oikeuskäytännön muutos

Valitse tämä vaihtoehto silloin, kun oikeuskäytännössä on tapahtunut muutos, jonka takia korjaat ilmoitusta.

Verotarkastuksessa saatu ohjaus

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos korjaat ilmoitusta verotarkastuksessa saamasi ohjauksen perusteella.

Laintulkintavirhe

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos olet alun perin tulkinnut lakia väärin.

Jos ilmoitus myöhästyy

Jos annat veroilmoituksen myöhässä tai korjaat sitä yli 45 päivää ilmoituksen määräpäivän jälkeen, joudut maksamaan myöhästymismaksua.

Lue lisää: Jos valmisteveron ilmoitus tai maksu myöhästyy

Erittely tuotteista ja alkoholiverosta

Ilmoita verolliset määrät tuoteryhmittäin omassa sarakkeessaan. Ilmoita määrät litroina. Ilmoita oluesta ja etyylialkoholijuomasta lisäksi etyylialkoholin määrä senttilitroina. Pyöristä kaikki määrät alaspäin kahden desimaalin tarkkuuteen: ilmoita esimerkiksi 15,559 litraa muodossa 15,55 litraa

Etyylialkoholisenttilitrojen laskeminen

Kun ilmoitat olutta tai etyylialkoholia eli väkeviä alkoholijuomia, ilmoita litramäärän lisäksi myös juoman etyylialkoholisenttilitrat (eacl). Laske senttilitrat kertomalla juoman alkoholitilavuusprosentti (eli alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina) litramäärällä.

Esimerkki: Ilmoitat alkoholiveroilmoituksessa 10 kpl 0,33 litran tölkkiä olutta, jonka alkoholiprosentti on 4,5 tilavuusprosenttia. Laske ja ilmoita lisäksi etyylialkoholisenttilitrat: 10 x 0,33 l x 4,5 = 14,85 eacl

Esimerkki: Ilmoitat alkoholiveroilmoituksessa 10 kpl 0,5 litran pulloja vodkaa, jonka tilavuusprosentti on 38 %. Laske ja ilmoita myös etyylialkoholisenttilitrat: 10 x 0,5 l x 38 = 190 eacl)

Olut (tuoteryhmät 11–12 ja nelinumeroiset tuoteryhmät)

Merkitse oluen määrä sekä juomalitroina että senttilitroina etyylialkoholia. Etyylialkoholisenttilitrojen laskuohje on kerrottu edellä kohdassa Etyylialkoholisenttilitrojen laskeminen.

Pienpanimossa tuotetulle oluelle saa tietyin edellytyksin alemman alkoholiveroluokan. Pienpanimon tuottamalle oluelle on siksi omat tuoteryhmät, joiden tunnus on nelinumeroinen. Valitse tuoteryhmä sen perusteella, mihin veronalennusluokkaan valmistettu tai maahantuotu olut kuuluu. Jos pienpanimon vuosituotanto on yli 10 miljoonaa litraa, ilmoita ylimenevät litrat kuitenkin alkoholipitoisuuden mukaan tuoteryhmissä 11 ja 12. Huomaa, että pienpanimo voi tuottaa olutta korkeintaan 15 000 000 litraa. Pienpanimon käsite ja pienpanimoiden alkoholiveron alennus on määritelty alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa (9 §). Verohallinto voi pyytää panimolta luotettavaa selvitystä siitä, että panimolla on oikeus pienpanimoalennukseen. Selvitys on pitää pyydettäessä antaa myös maahan tuodusta pienpanimo-oluesta.

Viinit ja välituotteet (tuoteryhmät 21–25 ja 31–32)

Ilmoita viinin ja muiden käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien sekä välituotteiden määrä litroina niin, että katkaiset luvun kahden desimaalin tarkkuuteen. Desimaaleja ei siis pyöristetä, joten ilmoita esimerkiksi 15,559 litraa muodossa 15,55 litraa.

Etyylialkoholi (tuoteryhmät 41 ja 45–46)

Ilmoita etyylialkoholista sekä juoman määrä litroina että etyylialkoholin määrä senttilitroina. Etyylialkoholisenttilitrojen laskuohje on kerrottu edellä kohdassa Etyylialkoholisenttilitrojen laskeminen. Tuoteryhmässä 45 ilmoitetaan väkevät alkoholijuomat, kuten vodka, viski ja rommi.

Alkoholivero (euroa)

Ilmoita kunkin tuoteryhmän alkoholijuomien alkoholivero yhteensä. Ilmoita vero euroina sentin tarkkuudella.

Huomaa, että verotaulukossa vero on ilmoitettu sentin sadasosan tarkkuudella. Käytä tätä tarkkuutta, kun lasket ilmoittamiesi tuotteiden alkoholiveron. Pyöristä vasta lopputulos sentin tarkkuuteen. Varmista aina, että käytät voimassa olevaa verotaulukkoa.

Veroton määrä

Jos sinulla on kaupallisessa toiminnassasi oikeus toimittaa tai vastaanottaa alkoholia verottomasti, ilmoita verottomat tuotteet ja määrät tuoteryhmittäin Veroton määrä -sarakkeessa. Merkitse määrä sen koodin kohdalle, joka vastaa tuotteen verottomuuden perustetta. Voit tarkistaa koodit alla olevasta taulukosta.

Verottomuuden perusteet ja verottomuuskoodien selitykset

Verottomuuden perusteet ja verottomuuskoodien selitykset
Lain nimi ja verottomuuspykälä Koodi Selitys
Valmisteverotuslaki    
17 § 1 mom 171a Siirrot väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä

Ilmoittajan rooli: valtuutettu varastonpitäjä

17 § 1 mom 171b Tullivarastointi tai vientimenettely

Ilmoittajan rooli: valtuutettu varastonpitäjä

Tuotteiden asettaminen tullikoodeksin 240 artiklassa tarkoitettuun tullivarastointimenettelyyn tai 269 artiklassa tarkoitettuun vientimenettelyyn.

9 §

9H1 Tuotteiden tuhoutuminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä

Ilmoittajan rooli: valtuutettu varastonpitäjä

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtunut tuotteiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen, joka on johtunut tuotteiden luonteesta (esim. vanhentuminen tai haihtuminen), ylivoimaisesta esteestä tai ennalta arvaamattomasta tapahtumasta (esim. tulipalo, rikkoutuminen).

Ilmoita tuhoutuneet tai menetetyt tuotteet sen verokauden veroilmoituksessa, jonka aikana tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut tai havaittu.

Huom.! Kun käytät tätä koodia, huomaa, että samoja tuotteita ei enää ilmoiteta toistamiseen koodilla 10H1, vaikka tuotteet myöhemmin jätehuollon yhteydessä tuhottaisiin tai hävitettäisiin. Koodia 10H1 ei siis käytetä, jos samat tuotteet on jo kerran ilmoitettu koodilla 9H1.

10 § 10H1 Tuotteiden hävittäminen

Ilmoittajan rooli: valtuutettu varastonpitäjä

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tuotteiden hävittäminen viranomaisen luvalla. Hävittämisen on tapahduttava viranomaisen valvonnassa tai muutoin viranomaisen hyväksymällä tavalla.

Huom.! Katso myös edellinen kohta (9H1): älä käytä koodia 10H1, jos kyse on täydellisesti tuhoutuneiden tai lopullisesti menetettyjen tuotteiden hävittämisestä.
19 § 190 Muonitus

Ilmoittajan rooli: Kaupallinen toimija, joka liiketoiminnassaan toimittaa valmisteveron alaisia tuotteita muonitukseen eli alustoimituksena.

Tuotteet on tarkoitettu (viranomaisen määräämillä ehdoilla) myytäväksi tai kulutettavaksi vesi- tai ilma-aluksella, joka on ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä.

18 § 180 Vapautukset valmisteverosta

Ilmoittajan rooli: valtuutettu varastonpitäjä

Tuotteiden luovutus diplomaateille, kansainvälisille järjestöille tai muille 18 §:ssä mainituille tahoille käytettäväksi verottomaan tarkoitukseen.

Alkoholi- ja alkoholijuomaverolaki    
8 § 1 mom 1 kohta 811 Käyttö alkoholin, alkoholijuomien tai etikan valmistukseen

Ilmoittajan rooli: valtuutettu varastonpitäjä

Huom.! Lue lisäohjeet tämän taulukon alta.

8 § 1 mom 2 kohta 812 Käyttö sellaisten tuotteiden valmistukseen, jotka eivät sisällä nautittavissa olevaa alkoholia

Ilmoittajan rooli: kaupallinen toimija, jonka valmistamat tuotteet eivät sisällä juotavaa alkoholia. Tällaisia tuotteita ovat esim. lasinpesuneste ja suuvesi.

8 § 1 mom 3 kohta 813 Käyttö tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen tai laboratoriotoiminnassa välttämättömiin kokeisiin ja analyyseihin

Ilmoittajan rooli: kaupallinen toimija, joka liiketoiminnassaan toimittaa alkoholia näihin tarkoituksiin

8 § 1 mom 4 kohta 814 Sisältyminen aromiaineisiin, joita käytetään elintarvikkeiden tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien valmistukseen

Ilmoittajan rooli: toimija, joka liiketoiminnassaan käyttää aromiaineita tällaiseen tarkoitukseen

8 § 1 mom 5 kohta 815 Käyttö lääkelaissa tarkoitettuihin lääkkeisiin, lääkkeiden valmistukseen tai terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa tarkoitettujen laitteiden ja tarvikkeiden valmistukseen

Ilmoittajan rooli: toimija, joka liiketoiminnassaan tuo maahan tai valmistaa tässä tarkoitettuja tuotteita

8 § 1 mom 6 kohta 816 Sisältyminen elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 8,5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilogrammassa suklaata tai 5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilogrammassa muuta elintarviketta

Ilmoittajan rooli: valtuutettu varastonpitäjä

Huom.! Tässä tarkoitetuista elintarvikkeista tai suklaasta ei anneta alkoholiveroilmoitusta. Jos alkoholin maahantuoja käyttää alkoholin tällaisen suklaan tai elintarvikkeen valmistukseen, hänen pitää antaa veroilmoitus alkoholista ja maksaa alkoholivero. Kun alkoholi on käytetty elintarvikkeen tai suklaan valmistukseen, alkoholiverosta voi hakea erikseen palautusta.

8 § 1 mom 7 kohta 817 Sisältyminen elintarvikelain (7 § ja 9 §:n 3 momentti) nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tarkoitettuihin ravintolisiin

Ilmoittajan rooli: valtuutettu varastonpitäjä

Huom.! Ravintolisistä ei anneta veroilmoituksia. Jos alkoholia tuo maahan toimija, joka käyttää sen ravintolisien valmistukseen on vero ilmoitettava ja maksettava. Maksetusta alkoholiverosta voi hakea palautusta, kun alkoholi on käytetty ravintolisän valmistukseen.

8 § 1 mom 8 kohta 818 Käytetään virvoitusjuomien valmistukseen

Ilmoittajan rooli: toimija, joka liiketoiminnassaan käyttää alkoholia tai tuo sitä maahan käyttääkseen sitä virvoitusjuomien valmistamiseen

8 § 1 mom 9 kohta 819 Toimitukset lääkelaissa tarkoitetuille apteekeille, erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetuille sairaaloille tai kansanterveyslaissa tarkoitetuille terveyskeskuksille lääketieteellisiin tarkoituksiin tai lääkintään

Ilmoittajan rooli: toimija, joka liiketoiminnassaan tekee tällaisia toimituksia

8 § 1 mom 10 kohta 8110 Toimitukset yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille lääketieteellisiin tai lääkintätarkoituksiin

Ilmoittajan rooli: toimija, joka liiketoiminnassaan tekee tällaisia toimituksia

Tarkempia ohjeita verottomuuskoodeista:
Koodit 811, 812, 814, 815 ja 818

Näitä verottomuuden perusteita voi käyttää myös silloin, kun tuotteen käyttötarkoitus ei ole valmistus vaan laadunvalvonta tai muu vastaava valmistuksen kannalta välttämätön käyttö, tuotekehittely tai koneiden ja laitteiden toiminnan kannalta välttämätön puhdistaminen.

Koodi 811

Jos olet valtuutettu varastonpitäjä, käytä tätä koodia niihin tuotteisiin, jotka olet itse käyttänyt alkoholin ja alkoholijuomien tai etikan valmistukseen. Ilmoita kaikki valmistukseen käytetyt tuotteet riippumatta siitä, onko kyse itse valmistettujen tuotteiden käyttämisestä vai toisesta verottomasta varastosta vastaanotettujen tuotteiden käyttämisestä.

Jos olet valtuutettu varastonpitäjä ja toimitat tuotteita toiselle alkoholituotteiden valtuutetulle varastonpitäjälle, tuotteet pitää siirtää verottomuusjärjestelmässä. Sillä ei ole siirtäjän kannalta merkitystä, käyttääkö vastaanottaja tuotteet myöhemmin alkoholijuomien tai etikan valmistukseen vai muuhun tarkoitukseen. Ilmoita tällainen veroton siirto koodilla 171a. (Vastaanottaja ilmoittaa mahdollisen verottoman käytön myöhemmin omassa veroilmoituksessaan). Huomaa, että valtuutettuna varastonpitäjänä et saa ottaa verottomaan varastoosi sellaisia kulutukseen luovutettuja eli verollisia tuotteita, joita varastossa saa lupaehtojen mukaan varastoida verottomasti.

Rekisteröity vastaanottaja, väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja ja muu valmisteverotuksessa satunnaisesti verovelvollinen ei voi käyttää tätä verottomuuden perustetta. Jos olet tällainen toimija ja toimitat alkoholia tai alkoholijuomia etikan valmistukseen verottomuusjärjestelmän ulkopuolella, tuotteet pitää ilmoittaa verollisina ja niistä pitää maksaa alkoholi- ja alkoholijuomavero. Etikan valmistajalla on oikeus hakea alkoholi- ja alkoholijuomaveron palautusta käytettyään tuotteet etikan valmistukseen. 

Koodi 818

Käytä tätä verottomuuskoodia, jos alkoholi tai alkoholijuoma on käytetty virvoitusjuomien valmistukseen.

Vero yhteensä

Merkitse suoritettava alkoholivero määrä yhteensä sentin tarkkuudella.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista allekirjoittaa lomake. Huomaa, että allekirjoittajalla pitää olla tarvittavat valtuudet. Liitä tarvittaessa mukaan valtakirja.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.3.2021