7L Vuokratulot muu omaisuus, täyttöohje

Ilmoita tällä lomakkeella vuokratulot, jotka olet saanut muusta omaisuudesta kuin osakehuoneistosta tai kiinteistöstä. Käytä tätä lomaketta esimerkiksi silloin, kun olet saanut vuokratuloja auton tai veneen vuokraamisesta. Ilmoita vuokratulot, vaikka niistä ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisi verotettavaa tuloa. Ilmoita vain oma osuutesi vuokratuloista ja niihin kohdistuvista menoista. Jos omistat vuokrattavan omaisuuden yhdessä esimerkiksi puolisosi kanssa, molempien on täytettävä oma lomake ja ilmoitettava oma osuutensa vuokratuloista ja kuluista.

Voit antaa tiedot joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Lomakkeen ja lisätietoa saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Milloin vuokratulot pitää ilmoittaa?

Ilmoita vuokratulot heti, kun alat vuokrata kohdetta. Verohallinto ottaa vuokratulot huomioon veroprosentissasi tai määrää niistä ennakkoveron. Ilmoita vuokratulot OmaVerossa verokorttihakemuksen tai ennakkoverohakemuksen yhteydessä. Jos ilmoitat vuokratulot tällä lomakkeella, täytä lisäksi lomake 5010 (Verokorttihakemus ja/tai ennakkoverohakemus).

Vuokratulot pitää ilmoittaa myös esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Tiedot voivat olla veroilmoituksessa jo valmiina. Jos tietoja puuttuu tai niissä on virheitä, ilmoita vuokratulot ja kulut OmaVerossa tai tällä lomakkeella viimeistään esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivänä.

Käytä tätä lomaketta myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus (lomake 3308) ja liitä tämä lomake vaatimukseesi. Myös oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa.

Jos ilmoitat vuokratuloja verokorttia tai ennakkoveroa varten, ilmoita kaikkien vuokraamiesi kohteiden tiedot ja vuokratulot. Jos korjaat aiemmin esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, ilmoita kaikki tiedot niistä kohteista ja vuokratuloista, joita korjaus tai oikaisuvaatimus koskee.

Muut vuokratulot ‒ valitse oikea lomake

Ilmoita kiinteistön vuokraamisesta saamasi tulot lomakkeella 7K (Vuokratulot ‒ kiinteistö) ja huoneiston vuokraamisesta saamasi tulot lomakkeella 7H (Vuokratulot ‒osakehuoneistot).

Lomakkeilla 7H, 7K ja 7L voit ilmoittaa vuokratulot vain Suomessa sijaitsevasta omaisuudesta. Jos vuokralle antamasi kohde sijaitsee ulkomailla, ilmoita vuokratulot lomakkeella 16B (Selvitys ulkomaantuloista (pääomatulot)).

Lue lisää vuokratulojen verotuksesta.

Lue lisää satunnaisen vuokraustoiminnan verotuksesta.

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jolta ilmoitat vuokratuloja.

2 Vuokralle annetun omaisuuden tiedot

Ilmoita tässä osassa seuraavat tiedot:

  • Yksilöi vuokralle antamasi omaisuus eli ilmoita, mitä omaisuutta olet antanut vuokralle (esim. matkailuauto, vene).
  • Ilmoita, kenelle olet vuokrannut omaisuutta: vuokraajan henkilötunnus tai Y-tunnus sekä nimi.
  • Merkitse ajanjakso, jonka omaisuus on ollut vuokralla.

Onko vuokraajia tai vuokrausjaksoja ollut vuoden aikana useita / enemmän kuin yksi?

Jos omaisuus on ollut vuoden aikana vuokrattuna useammalle kuin yhdelle vuokraajalle, jätä kohta "Vuokraajan henkilötunnus tai Y-tunnus" tyhjäksi. Merkitse silloin vuokraajan nimen tilalle teksti "useita".

Jos omaisuus ei ole ollut vuokralla yhtäjaksoisesti vaan useissa jaksoissa vuoden aikana, merkitse  vuokra-ajaksi koko vuosi muodossa 1.1.20xx–31.12.20xx.

2.1 Oma osuutesi bruttovuokratuloista / vuosi: Ilmoita saamasi vuokratulon määrä bruttona eli älä vähennä siitä kuluja. Ilmoita vain oma osuutesi vuokratulosta. Jos omistat omaisuuden yhdessä esimerkiksi puolisosi kanssa, ilmoita vain oma osuutesi vuokratulosta.

3 Vuokratuloihin kohdistuvat kulut (ilmoita vain oma osuutesi)

3.1 Ilmoita vuokrattuun omaisuuteen kohdistuvat kulut. Ilmoita kulut vain siltä ajalta, jolloin omaisuus on ollut vuokrattuna.

Jos olet ottanut velan omaisuuden hankintaa varten, älä ilmoita velan korkoja tällä lomakkeella, sillä korot vähennetään erikseen kaikista pääomatuloista. Kyse on tulonhankkimisvelasta, jonka voit ilmoittaa OmaVerossa. Voit ilmoittaa tiedot esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä myös lomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset) tai verokortti- ja ennakkoverohakemusta varten lomakkeella 5010.

3.2 Täytä ensin poistolaskelma lomakkeen osaan 4. Siirrä sitten kohdan 4.4 luku eli verovuoden poisto tähän kohtaan.

3.4 ja 3.5: Laske ja ilmoita verotettava vuokratulo eli vuokratulojen ja niihin liittyvien kulujen erotus. Jos vuokratulosta jää voittoa, merkitse se kohtaan 3.4. Jos kulut ovat suuremmat kuin vuokratulot eli vuokraamisesta tulee tappiota, merkitse se kohtaan 3.5.

4 Poistolaskelma

Poistot tarkoittavat sitä, että voit vähentää ja jaksottaa vuokratulosta esimerkiksi irtaimen omaisuuden hankintaan liittyviä kustannuksia. Lue tarkemmin, millaisesta omaisuudesta voit tehdä poistoja.

Lue lisää lyhytaikaisen vuokrauksen vaikutuksesta omaisuuden hankintamenon vähentämiseen.

Merkitse tämän osuuden alkuun käyttämäsi poistoprosentti. Irtaimen omaisuuden enimmäispoistoprosentti on 25 %.

Jos omistat omaisuuden yhdessä esimerkiksi puolisosi kanssa, muista ilmoittaa vain omistusosuutesi mukainen osa hankintahinnasta sekä poistolaskelman muista tiedoista.

4.1 Poistamaton hankintameno verovuoden alussa: Ilmoita poistamaton hankintameno verovuoden alussa. Poistamattomalla hankintamenolla tarkoitetaan hankintahintaa, joka on jäljellä, kun alkuperäisestä hankintahinnasta on vähennetty edellisinä vuosina tehdyt poistot.

4.2 Lisäykset verovuonna: Ilmoita omaisuuden hankintamenoon tehdyt lisäykset.

4.3 Poistamaton hankintameno lisäysten jälkeen: Laske kohtien 4.1 ja 4.2 luvut yhteen eli ilmoita poistamaton hankintameno lisäysten jälkeen. Jos et ole tehnyt lisäyksiä verovuonna, merkitse kohtaan sama luku kuin kohtaan 4.1.

4.4 Verovuoden poisto: Laske poiston määrä eli käyttämäsi poistoprosentin mukainen osuus poistamattomasta hankintamenosta. Siirrä laskemasi poiston määrä kohtaan 3.2.

4.5 Poistamaton hankintameno verovuoden lopussa: Vähennä kohdan 4.3 määrästä Verovuoden poisto ja merkitse erotus tähän.

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.